Klar for urfolk fra hele verden

Finnmarks største by er pyntet i samiske farger for å ønske urfolk fra hele verden velkommen til konferanse.

Finnmarkshallen

Små samiske flagg utenfor Finnmarkshallen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametinget har invitert urfolksrepresentanter fra hele verden til en internasjonal og forberedende urfolkskonferanse i Alta i Finnmark, 8. til 12. juni 2013.

Omkring 800 urfolksdelegater, rådgivere, ulike observatører og presse fra hele verden har allerede ankommet Alta. Denne konferansen skal forberede FNs generalforsamlings verdenskonferanse om urfolk i New York 2014.

Lørdagen er bruk til registrering og til de siste forberedelsene for å gjøre Finnmarkshallen klar for konferanse. Søndag kveld har de forskjellige delegasjonene holdt møte. Det blir også holdt mottagelse ved Høgskolen i Finnmark.

Mandag begynner forhandlingene. Målet er å komme med en erklæring, den såkalte Alta-erklæringen, som skal komme med forslag til FNs videre urfolkspolitikk de neste årene.

Konferansen avsluttes onsdag kveld.