Hopp til innhold

Her får ordføreren kofte

Sametinget har invitert urfolksrepresentanter fra hele verden til en internasjonal urfolkskonferanse i Alta i Finnmark. I den forbindelse tok ordfører Laila Davidsen på seg Alta-kofte – som første Alta-ordfører i historien.

Laila Davidsen

Laila Davidsen får på seg Alta-kofte, som er en sjøsamisk kofte.

Foto: Robin Mortensen

– Jeg synes den er nydelig. At man har en Alta-kofte som er så vakker, det gjorde meg veldig glad, sier ordfører i Alta, Laila Davidsen.

– Har du gått med kofte før?

– Nei, det har jeg ikke, men jeg synes den er behagelig og fin å se på.

– Har du samiske aner?

– Ja, som de fleste i Finnmark har jeg samiske aner selv om jeg ikke har utpreget samiske kultur eller språk. Men jeg har delvis lært meg samisk selv, og er ordfører for en kommune med delvis samisk befolkning, sier hun.

Inger Elin Utsi i Alta sameforening forteller at det er viktig symbolikk at ordføreren tar på seg kofte.

– Alta-koften er ikke blitt brukt så mye, så det er viktig for oss at hun tar på den. Det er rørende for oss at hun har lyst til å ønske velkommen i kofte. Det betyr mye for samene som bor her.

Hun forteller at det er et historisk øyeblikk.

– Jeg er stolt. Det er faktisk første gang en ordfører i Alta har på seg kofte, så det er fint å være med på den begivenheten, sier hun.

Urfolkskonferanse

Finnmarkshallen

Finnmarkshallen klargjøres for deltakerne på konferansen.

Foto: Robin Mortensen

Bakgrunnen for kofte-overrekkingen til ordføreren er en stor urfolkskonferanse som starter på søndag.

Sametinget har invitert urfolksrepresentanter fra hele verden til en internasjonal urfolkskonferanse i Alta i Finnmark fra 9. til 12. juni i år.

Formålet med Alta-konferansen er å sikre at urfolk verden over er forberedt til FNs verdenskonferanse om urfolk som finner sted i New York i september 2014.

Det er ventet at mer enn 800 urfolksdelegater, observatører og pressefolk vil delta.

– Jeg er stolt over å ta imot konferansedeltakerne, sier ordføreren til NRK.

Preger Alta sentrum

Hele Alta sentrum vil merke at det er en stor urfolkskonferanse i byen.

Hver dag vil det være kunstutstillinger inne i Finnmarkshallen, blant annet vil det være en utstilling om den sørsamiske pionerkvinnen Elsa Laula Renberg og en utstilling om sjøsamisk historie. Det er også planlagt et eget filmprogram.

Tegninger fra barn i alle de syv urfolksregionene i hele verden vil også bli vist, mens det avvikles torghandel i Alta sentrum hver dag under konferansen. Lokale skolebarn avholder konsert for urfolksdelegatene tirsdag 10. juni.

Selve urfolkskonferansen holdes i Finnmarkshallen hvor bare påmeldte har adgang, men de fleste kulturarrangementene skal skje utenfor hallen. Arrangementene er gratis for publikum.