Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Evttohuvvon girjebálkkašupmái 

  Sámi girječálli Kathrine Nedrejord lea evttohuvvon dán jagáš Havmannsprisen girjebálkkašupmái «Forbryter og straff» nammasaš girjjiin. Son lea maiddái evttohuvvon Davviriikkaid ráđi girjjálašvuođabálkkašupmái dáinna girjjiin.

  Dat golbma eará evttohasat leat Mathias Nyhagen Asplund, Gro Jørstad Nilsen ja M. Seppola Simonsen.

  Havmannsprisen lea čáppagirjjálašvuođa bálkkašupmi mas lea áigumuš ovddidit davvinorgalaš girjjálašvuođa. Bálkkášupmi juhkkojuvvo Måeffies miessemánu 6. beaivve.

  Diibmá vuittii sámi girječálli Irene Larsen dán bálkkašumi girjinis «Der det gror skierri».

  Kombinasjon av omslaget til boken «Forbryter og straff» og forfatter Kathrine Nedrejord.
  Foto: KARI LIVE RØNNINGEN
 • Suohkanstivra lea mearridan Fossbakkenii sámegielnama, muhto dasa gal eai buohkat liiko

  Olbmot Loabágis Mátta-Romssas eai leat ovtta oaivilis mii livččii rivttes sámegiel namma Fossbakken gillái.

  Ruŋggu historjjá searvi oaivvilda ahte Ruŋggugiera lea rivttes namma. Gielas orohat ges evttoha Bokcávuopmi livččii rivttes namma. Lars Joar ja Mai Britt Halonen ges leaba árvalan máŋga nama, nugo Guolbban ja Boksavuopmi.

  Loabága suohkanstivra lea mearridan ahte Fossbakken lea sámegillii Fossbáhkku.

  – Mis lei álbmotčoahkkin Fossbakken gilážis gos olbmot oaivvildedje ahte Fossbáhkku namma dát lea geavahuvvon sámegillii, dadjá Loabága sátnejođiheaddji Hege Myrseth Rollmoen.

  – Mii guoddalit suohkana mearrádusa, dadjá Ard-Eirik Hermanssen, Ruŋggu historjjá searvvi jođiheaddji.

 • Utbetaler to milliarder til fiskerne

  Denne uken utbetaler Norges Råfisklag to milliarder kroner til sine fiskere.

  Dette er utbetalinger for fangstene som er levert de siste to ukene i områdene fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør.

  Dette melder råfisklaget på sin hjemmeside.

  Vanligvis mottar fiskerne oppgjør for levert fangst etter 15 dager, men som en ekstra service i forbindelse med påske blir to milliarder kroner forskuddsbetalt.

  En større fiskebåt er på vei ut på Røstbanken.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK