NRK Meny
Normal

Kjemper for statlig styring av skolen

Rektor ved Samisk videregående skole i Karasjok, Synnøve Solbakken-Härkönen, er kritisk til forslaget om at fylkeskommunen skal eie de samiske videregående skolene.

Samisk videregående skole i Karasjok

Rektor ved Samisk videregående skole i Karasjok, Synnøve Solbakken-Härkönen, har vanskelig for å tro at forslaget om eierskifte for de samiske videregående skolene gjennomføres.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg har tro på at staten vil ta ansvar for å styrke videregående utdanningstilbud til samiske elever, men jeg tviler på at Finnmark fylkeskommune vil gjøre det samme, sier Synnøve Solbakken-Härkönen.

Tidligere denne uken ble det lagt fram en rapport fra utvalget som har vurdert framtidig organiseringen av de sentraladministrative oppgavene til Kunnskapsdepartementet og departementets underliggende organer.

Utvalget foreslår at de samiske videregående skolene overføres til fylkeskommunen.

– Andre prioriteringer

Synnøve Solbakken-Härkönen

Synnøve Solbakken-Härkönen ønsker at staten fortsatt skal eie de samiske videregående skolene.

Ingen av de to samiske vidergående skolene i Finnmark, Samisk videregående skole i Karasjok og Samisk videregående- og reindriftsskole i Kautokeino, ønsker å bli overført til fylkeskommunen.

Solbakken-Härkönen frykter at det samiske da vil nedprioriteres.

– Det vil bli snakk om knappe ressurser og harde prioriteringer, og vi vil få en større usikkerhet i forhold til om fylkeskommunen vil se viktigheten av å ha det fagtilbudet som de samiske videregående skolene har, sier Solbakken-Härkönen.

– Vanskelig å ta dette på alvor

Foreløpig velger hun å registrere forslaget fra rapporten.

Rektoren har vanskelig for å ta forslaget om overføring til fylkeskommunen på alvor.

– Dette er jo enn så lenge kun et forslag og jeg har litt vanskelig for å ta forslaget om endring av eierskap på alvor, da det ikke blir redegjort nærmere for hva som skulle være tungtveiende argumenter for en slik endring, sier Solbakken-Härkönen.

– Veien til nedleggelse er kort

Laila Susanne Vars

– Sametinget har ved flere anledninger forsøkt å få fylkeskommuner til å la skoler og videregående skoler bestå, uten å få gehør for dette, sier Laila Susanne Vars (Árja).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametingsrepresentant og tidligere visepresident i Sametinget, Laila Susanne Vars (Árja) forstår Solbakken-Härkönens motstand mot endring av skolenes eierskap.

– Vi har over flere år sett at flere skoler og videregående skoler som har vært drevet av fylkeskommunen har blitt nedlagt, og jeg frykter at dersom de samiske videregående skolene skulle overføres til fylkeskommunen så er veien til nedleggelse kort på grunn av harde økonomiske prioriteringer, sier Vars.

Tre måneder med høring

Kunnskapsdepartementet ønsker ikke å kommentere forslagene til ny organisering av kunnskapssektoren.

De viser til at rapporten nå skal sendes ut på høring i tre måneder, slik at alle som er interessert kan gi sine kommentar til forslagene.

Samtidig vil regjeringen vurdere hvordan rapporten skal følges opp.