Kjellrun Wilhelmsen, Nordkalottfolket

Kjellrun Wilhelmsen
Foto: Privat

Født: 6. mars 1967

Adresse: Doktor Narverudsvei 32 C, 3024 Drammen.

Telefon: 46616056

Yrke: HR-seniorrådgiver i Bufetat

Cand.mag i organisasjon/ledelse og barnevernspedagogikk, i tillegg til videreutdanning innenfor arbeidsrett, psykologi og coaching/veiledning.

Sosiale medier:

Kjellrun Alma Wilhelmsen representerer Nordkalottfolket i Sør-Norge valgkrets.

Verv

Roller i næringslivet

Innehaver av enkeltpersonforetaket Kjellrun Wilhelmsen (org.nr 892281912).

Forbindelser til

Annet

Noen utvalgte artikler i NRK Sápmi