NRK Meny
Normal

Karasjok kommune frikjent for diskriminering

Tore-Jan Gjerpe saksøkte i fjor Karasjok kommune for diskriminering i forbindelse med en ansettelse, og ønsket erstatning. I går ble det klart at kommunen frikjennes.

Tore-Jan Gjerpe

Tore-Jan Gjerpe mener Karasjok kommune ikke ansatte han fordi han ikke prater samisk.

Foto: Ingvill Sunnby / NRK

Indre Finnmark Tingrett har stadfestet at Tore-Jan Gjerpe, bosatt i Karasjok, ikke får erstatning på grunn av det han mener er diskriminering.

Det var i juni 2014 at Gjerpe søkte på en prosjektlederstilling i et 2-årig engasjement. Gjerpe var en av seks søkere, men endte ikke opp med å få jobben.

To måneder senere sendte Gjerpe en klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet med påstand om at han i ansettelsen var diskriminert på grunn av alder og etnisitet. Han mente at han ble forbigått på grunn av hans manglende samiskkunnskaper.

I uttalelse til klagen av 10. september 2014 avviser kommunen at det har forekommet diskriminering, og det fremheves at man har vektlagt kompetanse og egnethet.

Erstatning for økonomisk tap og oppreisning

Bruddet på diskrimineringsforbudet og kravet til saksbehandling ved ansettelser medførte at Gjerpe kunne kreve erstatning for tapte inntekter frem til han fikk seg jobb som rådmann i Berg kommune, våren 2015. Saksøkers påstand var at det burde gis oppreisning på 200 000 kroner. I dommen står det at retten under tvil har kommet frem til at kommunen ikke har gjort seg skyldig i å betale erstatning. Nå må hver av partene dekke sine egne sakskostnader.

Tore-Jan Gjerpe ønsker ikke å kommentere saken ovenfor NRK Sápmi, og henviser videre til sin advokat Espen Johannessen.

– I denne saken kan vi konstatere at vi har fått en uttalelse i én retning fra Likestillings- og diskimineringsombudet, og så har vi fått en dom fra Indre Finnmark tingrett i en annen retning, sier Johannessen i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA.

Nå vurderer Gjerpe og advokaten å anke saken.

– Vi ønsker ikke å gå konkret inn i detaljene her, men det er flere forhold som etter vår mening gir grunnlag for å vurdere en anke. Vi vil derfor bruke litt på å vurdere om dommen skal ankes eller ikke, avslutter advokaten Johannessen.