– Noe skyldes slurv

Sametinget krever tilbake 700.000 kroner av en rekke samiske aktører på grunn av regnskapsrot.

Illustrasjonsbilde: Budsjett og økonomi

Illustrasjonsbilde: Flere samiske aktører må tilbakebetale penger til Sametinget.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Det har stormet en del rundt Samisk Filmfestival den siste tiden, etter at det ble kjent at Sametinget krever å få tilbakebetalt tilsammen 354 000 kroner av tilskudd som tidligere er gitt festivalen. Årsaken er manglende rapportering, og ufullstendige regnskap.

Vibeke Larsen

Rådsmedlem Vibeke Larsen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Men det er ikke bare Samisk Filmfestival som har mottatt anmodning om tilbakebetaling av tilskudd fra Sametinget. I en oversikt som NRK Sámi Radio har fått tilgang til er det så mange som ti andre aktører som har fått mottatt slike anmodningsbrev fra Sametinget i desember.

Når Sametinget gir tilskudd til ulike prosjekter, har mottakerne en frist på seg til å fullføre prosjektet som de har søkt tilskudd til. Innen fristen skal Sametinget ha inn rapport og regnskap som viser at prosjektet er gjennomført etter planen. I de tilfellene Sametinget ikke får dette, sendes det ut anmodning om tilbakebetaling.

– Dette er ren rutine. Gjennomføres ikke prosjektet, skal pengene tilbakebetales og refordeles til andre prosjekter som står i kø, sier Sametingsrådsmedlem Vibeke Larsen.

Krever tilbake 700.000 kroner

Tall som NRK Sámi Radio har fått tilgang (se tabell) viser at beløpet som Sametinget nå krever tilbakebetalt er i underkant av 700.000 kroner. Enkelte aktører har fått mer enn 300.000 kroner i støtte til prosjekter som ikke er gjennomført.

Tabell over tilbakebetalingskrav fra Sametinget

Sametinget krever tilbakebetalt (av allerede utbetalt tilskudd)

Totalsum

Guovssu Productions ved Rawdna Carita Eira

50.000

Biret Elle muitufoanda

17.000

Iđut forlag

100.000

Máze Sámiid Searvi - Máze IL

25.000

Norske Samer - Urfolk uten skolegang

38.000

Rieban BM Haglund Musikkproduksjon

105.000

Samisk Filmfestival

354.000

Sum

689.000

Rådsmedlem Vibeke Larsen forstår at det kan være spesielle årsaker som ligger bak manglende innrapportering eller prosjekt-gjennomføring.

– Vi venter nå på nye opplysninger fra aktørene slik at vi kan vurdere om vi bør utsette fristen. Det kan eksempelvis tenkes at prosjektet i seg selv er gjennomført, men at regnskapet og rapportene er ufullstendige. Ved utsatt frist kan aktørene få tid til å fullføre disse. Det er vurdering fra sak til sak, sier Larsen.

– Er dette slurv fra aktørenes side?

– I enkelte tilfeller dreier det seg nok om ren slurv, i andre tilfeller er det kanskje slik at man ikke har fått fullfinansiert prosjektet slik at det ikke har latt seg gjennomføre. Det er ulike årsaker og jeg vil ikke si at det er slurv over hele linja, sier rådsmedlem Vibeke Larsen.

Følger opp prosjektene

Siden i høst har Sametinget annulert mer enn fem millioner kroner for prosjekter som ikke har blitt gjennomført. En del av de pengene er allerede tilbakebetalt. Dessuten er det også enkelte som ikke engang har tatt i bruk det utbetalte tilskuddet.

– På nyåret vil Sametinget ha en gjennomgang og videre oppfølging av de prosjektene som ikke har blitt gjennomført, sier Larsen.

Ber om utsatt frist

Rawdna Carita Eira søkte om støtte til et animasjonsprosjekt og fikk bevilget et tilskudd på 50.000 kroner av Sametinget. Hun er en av de som nå har fått beskjed om å tilbakebetale hele tilskuddet på grunn av manglende gjennomføring.

– På grunn av sykdom kunne ikke prosjektet gjennomføres, men jeg har kontaktet Sametinget for å forklare dem situasjonen og har søkt om å få beholde tilskuddet slik at prosjektet kan gjennomføres, sier Rawdna Carita Eira.

Eira sier til NRK Sámi Radio at man ved slike kunstneriske produksjoner er totalavhengig av å motta ulike tilskudd og at det er hennes ansvar å sørge for å holde seg til de retningslinjene som følger et slikt tilskudd.

– Men enkelte ting som sykdom rår man ikke over dessverre, sier hun.

Rawdna Carita Eira er klar til å tilbakebetale tilskuddet dersom Sametinget ikke godtar søknaden hennes om å beholde tilskuddet.

NRK Sámi Radio har i tillegg vært i kontakt med leder Ánne Márjá Gaup Eira i Máze Sámiid Searvi i forbindelse med kravet fra Sametinget. Hun hadde ennå ikke sett brevet fra Sametinget og kunne derfor ikke kommentere saken. I Iđut forlag var det ingen som svarte etter gjentatte oppringningsforsøk. Musikkprodusent Bernt Mikkel Haglund i Rieban Productions sier at han har fått signaler om utsatt frist fra Sametinget.

Korte nyheter

 • Helsedepartementet: Går bort fra råd om jevnlig koronatesting

  Råd om jevnlig testing avvikles umiddelbart, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

  Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing, heter det i pressemeldingen.

  – Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK
 • Freia Melkerull har fått samiske uttrykk

  Nå er Freia Melkerull å finne i butikkene med fire forskjellige uttrykk på nordsamisk. Bakgrunnen for lanseringen er Giellaváhkku - Giellavahkko - Gielevåhkoe, samisk språkuke. Sametinget har utfordret offentlige aktører å bedt dem synliggjøre samiske språk.

  Freia sjokolade med nordsamiske uttrykk
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK Sápmi
 • Sjokolade saemien jiehtegh åådtjeme

  Daelie Freia melkerull saemien jiehtegh åådtjeme, jih dam maehtie bovresne gaavnedidh. Dah nieljie ovmessie noerhtesaemien jiehtegh utnieh. Saemiedigkie leah byjjes aktöörh evdtiedin saemien gïelh gåhtsajehtieh gïelevåhkoen åvteste.

  Nå kan du finne samisk sjokolade i butikkene. Sametinget har i flere år utfordret store selskaper og bedt dem være med på å fremme samiske språk. Og nå har Freia lansert Melkerull med samiske uttrykk. Det gleder folk.