NRK Meny

Kan miste fem lensmanskontor

Fem lensmannskontorer i Troms blir trolig foreslått nedlagt. Mest utsatt er Skjervøy, Kvæfjord, Skånland, Sjøvegan og Ibestad.

Mandag var det et møte i Harstad i styringsgruppen for politireformen i Troms med representanter fra regionrådene, politiet og fagforeninger. De har diskutert ulike løsninger.

Det skal være foreslått tre ulike alternativer for tjenestesteder og lensmannskontorer. Disse utkastene sendes nå over til politimester Ole B. Sæverud som i neste uke sender på høring forslag til organisering av politiet i Troms fylke.