Jørn Are Gaski

Jørn Are Gaski er toppkandidat på Aps liste i valgkrets 7.

Jørn Are Gaski, Sametingsrådsmedlem
Foto: Mette Ballovara / NRK

Han er født 7.4.1966. Bosatt i Bergen. Gaski har vært sametingsråd siden 2007. Han er jurist. Gaski arbeidet som 1. konsulent i trygdeetaten/NAV før han ble heltidspolitiker.

I Bergen kommune var 53 personer i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 1.395 personer i manntallet.

Gaski er opprinnelig fra Tana.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: NEI

Økonomi

Jørn Are Gaski

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

156 511

0

59 541

2007

292 226

0

120 288

Roller

Han står oppført med enkeltmannsforetaket Juridisk Bistand og Rådgivning Jørn Are Gaski. Foretaket ble etablert i 2006.

Sivilstand
Samboer Gro Andersen

Barn
Sivert Isak født 2000

Utdanning
2005 Cand. jur.
1986 USK Porsangermoen
1985 Vadsø gymnas

Yrkesbakgrunn

Saksbehandler Kreditorforeningen vest 1999-05
Førstekonsulent trygdeetaten/nav 2006-07
Førstekonsulent helsedirektoratet 2007 –

Verv
1999-00 Landsstyremedlem Europabevegelsen
1999- Medlem i representantskapet Bergen Arbeiderparti
1999- Styremedlem i Sosialdemokratisk forum Bergen sentrum
1998 Leder i Hordaland APs samepolitiske utvalg
Styremedlem i Samisk sosialdemokratisk forum
1989-90 Hovedsekretær i Norske Samers Riksforbund
1991-95 Leder Bergen Sámiid Searvi

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Sametingsrådet, medlem i Nærings- og kulturkomiteen
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen, gruppestyremedlem i Arbeiderpartiets sametingsgruppe
2001-05 Sametingsrepresentant; leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Språk
Norsk

Google-treff:

9.230 pr. mars 2009.