Jienastedje gaskavahku

Ruošša stáhtaborgárat jienastedje gaskavahku galget go evttohuvvon rievdadusat dahkkot Ruošša vuođđolágas. Eanetlohku dain ruoššalaččain, geat ásset Norggas, jienastedje ahte vuođđoláhka ii rievdaduvvo moktege. Ruošša ambássada Norggas čállet Facebookii ahte 320 olbmo jienastedje ahte ii rievdaduvvo ja 313 jienastedje ahte rievdaduvvo.