Jelenas store reindrøm har gått i oppfyllelse

(MURMANSK, NRK): Jelena Jakovleva (52) er den første private samiske reineieren på Kolahalvøya på 91 år.

Jelena Jakovleva fôrer rein

STARTER SMÅTT: Jelena Jakovleva mater de to reinene sine. I mai vil reintallet forhåpentligvis øke til tre.

Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans

Loga dán sámegillii

– I over 30 år har jeg vært i samepolitikken og privat næringsliv. Hele tiden har jeg hatt en drøm om å bo i mitt eget hus. Jeg ble lei politikken og livet i offentligheten. Derfor bestemte jeg meg for å oppfylle min drøm, sier Jakovleva til NRK.

Samekvinnen oppvokst i Lovozero har forlatt storbyens ståk og stress. Politiske debatter og næringsliv er byttet ut med stillheten ved Kolafjorden.

Der har hun bygget et lite hus, hvor hun er i ferd med å etablere en liten siida og privat reindrift.

Jelena Jakovleva

POLITIKER: Jelena Jakovleva er en markant skikkelse i russisk samepolitikk. Hun var i noen år leder i Kola sameforening.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sjelden i byen

Jakovleva er gründer og drev i flere år egen håndverksforretning midt i Murmansk sentrum.

For to år siden fikk hun et område på 32 hektar i sin eie. Eiendommen ligger rundt tre mil utenfor Murmansk.

Jelena Jakovleva hugger ved

TAR I ET TAK: Jelena Jakovleva er vant til å gjøre forskjellig arbeid. I tillegg til å hugge ved syr hun sine egen festklær.

Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans

I fjor flyttet hun fra byen til sin nye eiendom. Nå er hun i Murmansk bare to ganger i måneden, for å handle mat og andre nødvendigheter.

– Jeg har lyst til å leve et samisk liv, men jeg tenker også på turisme, innrømmer Jakovleva.

Klarer seg selv

52-åringen klarer seg bra. Hun lager mat, hugger ved og rydder.

Helt alene er hun likevel ikke i sin lille siida.

Hun har også en katt, en liten hund og to rein. Reinsdyrene dilter etter henne som hunder. De er ikke redd folk.

Simla er drektig og mai øker flokken til tre.

Reinfjøs, Murmansk

REINFJØS: Hennes reinsdyr har et eget lite fjøs der de kan hvile seg.

Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans

Planen er å bygge opp flokken til minst tjue dyr. Det er det plass til i området.

Jelena Jakovleva har med egne midler kjøpt alt det hun trenger. Slektninger og hennes sønn har hjulpet til med byggearbeidet.

– Jeg har hele livet drømt om å bo i et hus ute i naturen. Nå har det skjedd. Her er jeg en fri samisk kvinne, og jeg får leve det virkelige samiske livet, sier Jakovleva gledestrålende.

Murmansk, Murmánska

FORLOT BYENS LARM: I mange år var Murmansk Jelena Jakovlevas hjemplass. Til slutt ble hun lei alt stresset.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

91 år som kollektiv næring

På Kolahalvøya er reindrifta tradisjonelt samenes, komienes og nenetsernes primærnæring.

I 1930 la Sovjetunionen ned all privat reindrift. Da ble de såkalte kolkhozene etablert. Det vil si at reindrifta havnet i kollektiv eie.

Noen av Jakolevas slektninger har rein i slike kollektiv, og det er derfra hun har fått sine to reinsdyr.

Tidligere er det også gjort forsøk på å starte privat reindrift på Kola, men da i større skala.

I 2009 ble prosjektet «Obsjina Kildin» startet. Målet var å etablere lønnsom privat reindrift. Prosjektet skulle vare i tre år.

Dette skulle være med på å utvikle samisk kultur og samfunnsliv i Lovozero, som er tettstedet på Kola der det bor flest samer i Russland.

Heargevuoddji Lujávrris - Reinkappkjører i Lovozero

EN KOLLEKTIV NÆRING: I Lovozero er reindrift fortsatt en kollektiv næring. Menneskene er i dette systemet statlige ansatte. Bildet er fra Vinterfestivalen i Lovozero.

Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans

Prosjektets økonomiske ramme var på 2,5 millioner kroner. Rundt 30 mennesker fra Lovozero og nabobygda Revda var med på prosjektet.

Prosjektet ble imidlertid mislykket. Samisk Nærings- og Utredningssenter – Sámi Ealáhus Guovddáš (SEG) var en av finansiørene.

SEG bestemte seg for å legge ned hele prosjektet bare etter et år.

Forklaringen var manglende rapportering og misnøye med måten prosjektmidlene ble forvaltet på. De slo fast at prosjektledelsen på russisk side ikke fungerte.

Rein med fjordutsikt, Murmansk

FJORDUTSIKT: Jakolevas drektige simle har fin utsikt til Kolafjorden.

Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans