Jánoš Trosten

Jánoš Trosten er toppkandidat på Ofelaš sin liste i valgkrets 1.

Jánoš Trotsen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han er født 23. februar 1963. Språkkonsulent i Nesseby kommune. Bosatt i Nesseby.

I kommunen var 350 personer registrert i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 2.140 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Jánoš Trosten

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

393 722

0

124 853

2007

335 748

0

106 596

Roller

Står oppført med enkeltmannsforetak, etablert i 1995.

Sivilstand
Gift med Vanja Trane Trosten

Barn
Christian-Erke født 2008

Utdanning
1998 Filosofi grunnfag, Universitetet i Tromsø
1996-97 Tospråklighetspedagogikk, Samisk høgskole
1992-96 Allmennlærerutdanning, Samisk høgskole
1987 NKI, arbeidsledelse
1987 NKI Yrkes- og arbeidslovgiving
1987 NKI Eksamen artium

Yrkesbakgrunn
Utmarksnæringsutøver
Kombinasjonsnæringsutøver
Lærer i videregående skole og grunnskole

Verv
2005- Parlamentarisk leder i NSR
2003-07 Fylkestingsrepresentant for Samefolkets parti
2003-07 Fylkesutvalgsmedlem for Samefolkets parti
2003-07 Fylkesstyremedlem i KS
1998-01 Leder i Norske samers riksforbund
1996- Leder av Badje Deanu Siida

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Plan- og finanskomiteen
2001-05 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen

Språk
Samisk

Representerer
Čielga sámi jietna/Klar samisk røst. Valgt inn for Norske Samers Riksforbund/Samefolkets parti. Representant nr. 2 for valgkrets 2 Tana

SE OGSÅ: Ofelas-Veiviser (Ekstern lenke)