NRK Meny
Normal

Iskket čájálmasčálli teavstta

Siri Broch Johansen lea čájálmasčálli. Dál lea son čállimin teavstta Hålogalándda Teáhterii. Bihtás soaitá šaddat teahter čájálmas, lohká son.

Siri Broch Johansen
Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Hålogalándda teáhter iskká gávdnat buriid teáhterbihttáid, danne lágidit čállinbájiid. Dál lea Siri Broch Johansen čállimin teáhterbihttá dán teáhterii.

Broch Johansen čállá guoktásis geat rahčaba gulahallamiin. Ja dál lea son čállán bihtá dan muddui ahte áigot dan iskkat lohkat olbmuide. Tromssa Teater kafeás dat galgá leat dáhpáhus, man gohčodit ArtLab. Moadde neavttára lohket teavstta, ja go dan leat dahkan, de lea olbmuin vejolaš cealkit oaiviliiddiset tekstii. Sii sáhttet árvalit mo bihttá šattašii vel buoret. Dán doaimma oaivvilda čájálmasčálli leat mávssolažžan, danne go dás oažžu son buriid árvalusaid tekstii. Ná sáhttá son buoridit čájálmascállosa vel buorebun, lohká Broch Johansen.

Gulahallan lea váldoáššin bihtás

Gulahallamis dat Siri Broch Johansen čállá teavsttas, maid lea čállimin Hålogalándda Teáhterii cájálmas teakstan.

Otne duorastaga njukčamánu 20.beaivvi lágida Hålogalándda Teáhter ArtLab, Tromssa Teater kafeás, diibmu 18:15.