Inviterer EDL til samarbeid

– Det er viktigere å samarbeide enn å overse de, sier sametingspresident Egil Olli om organisasjoner som Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL).

Egil Olli
Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Nestleder i Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL) Lars Hapalahti synes det er bra at Sametinget inviterer til samarbeid, da får han kanskje strøket seg som medlem i Sametingets valgmanntall.

Vil strykes fra valgmanntall

Lars Hapalahti

Nestleder i EDL Lars Hapalahti

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

– For veldig mange år siden meldte jeg meg inn i samemanntallet, nærmest for å teste systemet, og jeg fikk aldri noen melding tilbake om at jeg var tatt opp som medlem i manntallet, men i de senere år har jeg funnet ut at jeg står der og så har jeg prøvd i flere år å melde meg ut, uten å lykkes.

Han er glad over at sametingspresident Egil Olli sier at man ikke skal utelate EDL fra politiske arenaer, selv om de har sterke påstander og etter manges mening sprer uriktige opplysninger om samiske forhold.

Inviterer til samarbeid

Olli sier til NRK Sápmi at det hadde vært bra om for eksempel EDL også er representert der avgjørelsene tas, for der kan Sametinget påvirke synet deres.

Lars Hapalahti deltar gjerne i de samme politiske arenaene som Sametinget.

– Det var hyggelig. Jeg tar i mot det med takk. Så må styret se på saken og si sitt, men rent umiddelbart tar jeg imot en sånn invitasjon.

Korte nyheter