Hopp til innhold

Internasjonal overvåking av sametingsvalget

26 internasjonale valgobservatører kommer til Norge for å overvåke sametings- og stortingsvalget.

Møte hos Den norske Helsingforskomitè.

Illustrasjonsbilde. På bildet er Bjørn Engesland , Aili Keskitalo, Dmitri Berezhkov.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Demokratiske valg er under press fra krefter utenfra som vil påvirke. Regjeringens beslutning om å kreve manuell telling av alle stemmene i stortingsvalget viser at Norge også må være på vakt, sier generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomité.

Bjørn Engesland.

Generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomité.

Foto: Mette Ballovara / NRK

De internasjonale observatørene dekker både stortingsvalget og sametingsvalget og besøker 13 kommuner: Arendal, Austevoll, Bergen, Drammen, Bærum, Oslo, Hattfjelldal, Mosjøen, Bodø, Porsanger, Kirkenes og Karasjok og Alta.

Datasikkerhet

Helsingforskomiteen inviterer internasjonale eksperter for å se til at alt går riktig for seg på valgdagen. De fleste observatørene som kommer fra tidligere sovjetrepublikker følger stemmegivning og opptelling fra Kirkenes i nord til Arendal i sør.

– Jeg tror ikke vi vil komme over ulovlige metoder for å påvirke valgresultatet men datasikkerhet blir et viktig tema for valgobservasjonen, sier Olga Kotsjuruba fra Ukraina. Hun er med i den internasjonale delegasjonen fra i alt ti land.

Valgurne

Det er viktig at både sametings- og stortingsvalget går rett for seg.

Foto: NRK

Marina Tsjufarina fra Russland mener det er interessant å observere valg i et land som er rangert på topp på demokratiindeksen:

– Jeg vil være spesielt oppmerksom på selve stemmegivningen og hva som gjøres for å unngå forfalskninger, sier Tsjufarina.

Fjerde gang

Det er fjerde gang internasjonale observatører deltar med et kritisk blikk på hvordan valg gjennomføres i Norge. Ordningen støttes økonomisk av Utenriksdepartementet.

Alle observatørene er valgt ut på bakgrunn av erfaring og innsats for demokratiet i egne hjemland.

Kritikk fra observatører i 2005-valget førte til lovendring og krav om at alle må vise legitimasjon når de skal stemme. Etter 2013-valget ble fristen for å telle forhåndsstemmer forlenget, etter at observatører påpekte lang reisevei blant annet i Finnmark.

– Selv om det aller meste går riktig for seg i norske valg, så viser erfaringene at internasjonale observatører gir oss en nyttig korreks, sier Engesland. Han presenterer konklusjonene fra valgobservasjonen dagen etter valget, den 12. september.

Valgobservatørene er valgt ut av European Platform for Democratic Elections (EPDE), som jobber for å styrke nasjonal overvåkning av valg i Øst-Europa gjennom valgobservasjon og erfaringsutveksling. Helsingforskomiteen er medlem av EPDE.

Korte nyheter

 • William MGPjr:av viddnij lávllagijn "Tusen tanker"

  William vuojttij MGPjr 2022 lávlojn "Tusen tanker". Da gålmås gudi gilfádallin superfinálan ledjin William, oarbbena Lisa ja Tobias lávlojn "Akkurat passe" ja Erlend ja Liam lávlojn "Parasitt".

  Ingebjørga Hábmeris lávlojn "Her e æ" lej nav dudálasj bessat oassálasstet dáj nuoraj musihkkagilfádallamijn.

 • Biebmadumguolle vuobdem lassánij dijmmá

  Guollimdirektoráhtta li båddåsasj lågojt almodam akvakultuvra hárráj dijmátjis.

  2021 lassánij biebmadumguolle vuobdem, 10,2 prosenta ienebu gå 2020. Luossavuobdem lassánam ienemusát ja duodden dasi jáddi ja bálddá. 94 prosenta majs vuobdeduvvin ålles 2021 lej luossa.

  Dáv tjállá Kyst og Fjord.