Hopp til innhold

Innledet språkdebatt på sørsamisk

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma overrasket mange da hun under gårsdagens språkdebatt snakket sørsamisk. Selv innrømmer hun at dette var ment som et «stunt».

NRK Sápmi debatt om språk

Disse var med i gårsdagens debatt. Fra venstre: Thor Thrane (programleder), Nils Johan Heatta (NRK Sápmi sjef), Anne Toril Eriksen Balto (ordfører i Karasjok), Ragnhild Vassvik Kalstad (statssekretær), Ellinor Marita Jåma (sametingsråd), Aili Keskitalo (NSR), Laila Susanne Vars (visepresident) og Inga Ravna Eira (forfatter/lærer).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ellinor Marita Jåma

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Når man blir møtt med at man har to i panelet som ikke kan samisk, så blir jeg litt provosert. Da er det jo naturlig å spørre seg at hva samisk er for noe. Vil det si nordsamisk? Og når man blir møtt med at man ikke kan stille i slike debatter fordi det foregår på samisk, så må man begynne å diskutere likeverden innad i det samiske. Det vil si om de samiske språkene er likeverdige, forklarer Jåma (Åarjel-Saemiej Gielh).

Hun drar sammenligninger med debatten om norsk og samisk som likeverdige språk.

– Vi snakker hele tiden at norsk og samisk skal være likestilte språk, men at det likevel ikke er slik. Her ser vi klart at innad i det samiske samfunnet så er ikke de samiske språkene heller det. Det er jo litt spesielt at når man møter opp i en debatt, der man i utgangspunktet har fått beskjed om at når du ikke kan nordsamisk, så kan du ikke stille opp. Og hvor da programlederen ber meg om å snakke norsk fordi han ikke forstår sørsamisk, sier Jåma.

Hun mener dette viser realiteten vi faktisk har innad i det samiske samfunnet.

(Artikkelen fortsetter under lydfilen)

– Morsom innledning

Folkemøtet ble sendt direkte på internett og på digital radio (DAB), og NRK Sápmi hadde på forhånd avtalt at hovedspråket var nordsamisk og at det ville bli tolking (nordsamisk-norsk). Til tross for dette valgte altså Ellinor Marita Jåma å innlede på sørsamisk og for det fikk hun stor applaus fra de rundt femti tilskuerne i salen.

Thor Thrane

Programleder Thor Thrane.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NRK Sápmis debattleder Thor Thrane synes det var morsomt at Jåma innledet med å svare på sørsamisk.

– Siden det var snakk om samisk språk, så var det artig at hun trakk fram det sørsamiske språket sitt, sier Thrane smilende.

For kort tid siden sa Jåma til TV2 at hun ikke behersket morsmålet sitt så godt at hun kunne debattere på språket. Med tanke på det, så var det et pluss at hun likevel valgte å si noe på sørsamisk, mener debattlederen.

 • Se første del av folkemøtet her

– Ment som et «stunt»

Jåma innrømmer mer enn gjerne at hennes overrumpling av programlederen ved å snakke sørsamisk i utgangspunktet var ment som et «stunt».

– Ja, på sett og vis var det ment som et «stunt». Jeg synes nemlig at denne språkdebatten er merkelig, når man bruker det som et argument at man må kunne samisk for å kunne kommunisere med det samiske folk. Da er det helt tydelig at kan man sørsamisk, så kan man jo ikke kommunisere med det samisk folk. Jeg kan jo kommunisere med dem som kan sørsamisk. Men det er helt tydelig at når jeg blir bedt av en samisk programleder om å snakke norsk fordi han ikke forstår hva jeg sier, så synes jeg det var både viktig og riktig å gjøre det jeg gjorde, mener Jåma.

Nyhetsredaktør Ravdna Buljo Gaup i NRK Sápmi sier at hun beklager hvis Ellinor Marita Jåma føler seg urettferdig behandlet og tråkket på. Det har etter nyhetsredaktørens mening aldri vært mening fra redaksjonens side.

Ravdna Buljo Gaup

Nyhetsredaktør Ravdna Buljo Gaup.

Foto: NRK

– Hvis vi hadde fått vite det på forhånd at hun kommer til å snakke på sørsamisk, så kunne vi helt sikkert klart å ordne med det. Poenget er at denne debatten var på nordsamisk. Vi hadde valgt å bruke tolk (norsk-samisk) fordi at en av paneldeltagerne er norskspråklig. Det var viktig å få med henne i kraft av den posisjonen hun har og fordi hun har stor mulighet til å påvirke den nasjonale samepolitikken. Derfor er det veldig beklagelig og trist hvis Jåma har følt seg tråkket på. Det har nemlig aldri vært meningen fra vår side og vi jobber ikke på denne måten, understreker Buljo Gaup.

Burde ikke NRK Sápmi ha spurt Ellinor Marita Jåma om hvilket språk hun vil snakke på?

– Det er veldig lett å være etterpåklok, og å si at vi burde ha gjort både det ene og andre. Men siden debatten var planlagt på den måten den var, nemlig at den foregår på nordsamisk og at det kan tolkes til norsk, så var det dette vi forholdt oss til. Det som også skapte spesielle utfordringer var at vi dagen før debatten, så fikk vi beskjed fra sametingspresident Egil Olli at han likevel ikke stiller og at han sender en stedfortreder. Vi må selvsagt godta det og jobbe deretter, forklarer Ravdna Buljo Gaup.

Sametingspresidenten trakk seg

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Opprinnelig var det sametingspresident Egil Olli (Ap) som var personlig invitert som deltager i paneldebatten og folkemøtet om samisk språk . Dagen før møtet trakk Olli seg og opplyste arrangørene i NRK Sápmi at sametingsråd Ellinor Marita Jåma ville stille i stedet.

– Da jeg fikk vite at bruk av tospråklighetsmidler skal debatteres på folkemøtet, og det er Ellinor Marita Jåma som kan det området, og hun har selv også lyst til å stille på folkemøtet, og derfor har jeg sagt at det er hun som skal svare på dette, var Ollis forklaring.

I NRK Sápmi likte de dårlig at Olli trakk seg fra debatten i siste liten. Nyhetsredaktør Ravdna Buljo Gaup sier hun er forundret over Olli sin avgjørelse.

– Jeg synes at det er veldig merkelig at Sametingets største parti, og den som har regjeringsmakten i Sametinget for øyeblikket trekker seg fra en viktig og prinsippiell debatt om samisk språk og språkets utvikling i siste øyeblikk, sier Buljo Gaup.

Nyhetsredaktøren forklarer at det for NRK Sápmi ville vært veldig viktig å ha med nettopp Egil Olli fordi han er den øverste folkevalgte representanten for samene.

Korte nyheter

 • Isak Utsi ja Henrik Blind válljejuvvoiga Eurohpaparlamentii

  Les på norsk.

  Isak Utsi (Sosiálademokráhtat) ja Henrik Blind (Birasbellodat) šaddaba vuosttaš Ruoŧa beale sápmelaččat geat válljejuvvoba várrelahttun EU:i.

  Mannan vahku ledje buot Ruoŧa 6 589 válgabiirre jienat lohkkojuvvon EU-válggain.

  Sosiálademokráhtat ožžo 24,7 proseantta jienain, ja sii doalahit vihtta mandáhta Eurohpaparlameanttas. Árjjátluovi gielddaráđđi, Isak Utsi, lea dál bellodaga goalmmát várrelahttu.

  Birasbellodat šattai goalmmát stuorámus bellodahkan 13,8 proseantta jienain, ja bellodagas leat golbma mandáhta. Johkamohki gielddaráđđi, Henrik Blind, lea maid iežas bellodaga goalmmát várreláhttu.

  Dan čállá SVT Sápmi.

  Europaparlamentet i Strasbourg
  Foto: JLogan / Wikimedia Commons
 • Isak Utsi og Henrik Blind er valgt til Europaparlamentet

  Loga sámegillii.

  Isak Utsi (Sosialdemokratene) og Henrik Blind (Miljøpartiet) blir de første samene fra Sverige som blir valgt inn som varamedlemmer i EU.

  I slutten av forrige uke var alle stemmene fra de 6.589 valgdistriktene i Sverige talt opp til EU-valget.

  Sosialdemokratene fikk 24,7 prosent av stemmene, og har nå fem mandater i Europaparlamentet. Kommunalråd i Arjeplog, Isak Utsi, blir nå partiets tredje varamedlem.

  Miljøpartiet ble det tredje største partiet med 13,8 prosent av stemmene, noe som gir partiet tre mandater. Jokkmokks kommunalråd, Henrik Blind, blir også sitt partis tredje varamedlem.

  Det skriver SVT Sápmi.

 • En tredjedel av apotekene hadde reseptproblemer - tilbake i drift

  I forbindelse med utrullingen av et nytt reseptsystem fikk ikke flere Apotek 1- og Vitus Apotek-apoteker ekspidert e-resepter.

  De aller fleste resepter i dag er e-resepter. Altså en digital resept.

  Dette førte til at kundene ikke får hentet ut reseptbelagte medisiner.

  Tirsdag rundt klokka 18:30 er systemene igjen oppe og går.

  Det sier Jostein Soldal i Apotekforeningen til NRK.

  – Dette problemet er størst der det er langt mellom apotekene. Det er rundt 1000 apotek i Norge og 700 som fortsatt er oppe og går, og derfor mange plasser mulig å gå til et annet, sier Soldal.

  – Dette er ingen krise, men en stor ulempe for de det treffer, fortsetter han.

  Ifølge Soldal har problemene vart i rundt fire timer, og han vet ikke når systemet vil være oppe å gå.

  cfrecf
  Foto: Ismail Burak Akkan