Trekker seg fra språkdebatt

Sametingspresident Egil Olli stiller likevel ikke på folkemøtet om samisk språk, som avholdes i Karasjok onsdag. Han har bedt sametingsråd Ellinor Marita Jåma delta istedet for ham.

Egil Olli

Egil Olli ombestemte seg og vil ikke lenger være en av debattantene under folkemøtet i Karasjok på onsdag.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– I sametingsrådet er det Ellinor Marita Jåma som har ansvar for samisk språk, og det er dermed hun som kan svare best når det gjelder dette temaet, sier sametingspresident Egil Olli.

Onsdag denne uken arrangerer NRK Sápmi folkemøte i Karasjok, der temaet er samisk språk. Publikum er velkommen, og møtet sendes på nett-TV og DAB.

Olli ble for flere uker siden forespurt om å være med på folkemøtet, og hadde takket ja til å delta. Mandag fikk NRK Sápmi beskjed om at han likevel ikke stiller i panelet. I stedet deltar rådsmedlem Ellinor Marita Jåma, som representerer lista Åarjel-Saemiej Gïelh.

Språk er «Jåmas bord»

Egil Olli

Egil Olli

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Da Olli for noen dager siden fikk nærmere informasjon om temaene på folkemøtet, bestemte han seg for å trekke seg fra debatten, sier han. Han mener det er mest riktig at Jåma tar hans plass i panelet.

– Da jeg fikk vite at bruk av tospråklighetsmidler skal debatteres på folkemøtet, og det er Ellinor Marita Jåma som kan det området, og hun har selv også lyst til å stille på folkemøtet, og derfor har jeg sagt at det er hun som skal svare på dette, sier Olli.

– På folkemøtet skal jo situasjonen for det samiske språket debatteres ganske vidt, ikke bare bruken av tospråklighetsmidler. Hvorfor vil ikke du som sametingspresident, og representant for det største partiet på Sametinget være med i en slik debatt?

– Nei, det er fordi vi har delt arbeidsoppgavene i rådet, og jeg har som prinsipp at det er den som har ansvaret for fagfeltet som svarer, og jeg vil ikke ta arbeidet fra den som er satt til å gjør den jobben, sier Olli.

Ravdna Buljo Gaup

Ravdna Buljo Gaup.

Foto: NRK
– Fraskriver seg ansvar

Nyhetsredaktør i NRK Sápmi, Ravdna Buljo Gaup, synes det er beklagelig at sametingspresident Egil Olli likevel ikke deltar på folkemøtet i Karasjok onsdag. Hun er også forundret over Olli sin avgjørelse.

– Jeg synes at det er veldig merkelig at Sametingets største parti, og den som har regjeringsmakten i Sametinget for øyeblikket trekker seg fra en viktig og prinsippiell debatt om samisk språk og språkets utvikling i siste øyeblikk, sier Buljo Gaup.

– Språk er jo Jåma sitt saksfelt i sametingsrådet, er ikke det et godt nok argument for at Olli bytter plass med henne i panelet på folkemøtet?

– Ja det er nok et argument, men det er nå en gang slik at presidententen har det overordnede ansvaret for alle saker som behandles i Sametinget, på lik linje med det ansvaret som statsministeren har i en regjering, så jeg synes at Egil Olli som president i Sametinget fraskriver seg ansvaret til å fremme og styrke det samiske språket når han nå trekker seg fra debatten, sier Buljo Gaup.

Ingen fra Ap

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gïelh) stiller på folkemøtet om samisk språk istedet for Egil Olli.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Ollis omrokkering betyr at det dermed ikke er noen fra Arbeiderpartiets sametingsgruppe som skal delta i språkdebatten.

De øvrige paneldeltakerne er blant annet leder for Norske Samers Riksforbund Aili Keskitalo, Sametingets visepresident og sametingspresidentkandidat for partiet Árja, Laila Susanne Vars og statssekretær for samiske saker, Ragnhild Vassvik Kalstad.

Olli er ikke bekymret for at han ved å trekke seg fra debatten signaliserer til potensielle velgere ved neste års sametingsvalg, at språk er mindre viktig for ham som sametingspresident og Aps sametingsgruppe.

– Nei, det er jeg ikke, jeg har jobbet så lenge med det her, så det er jeg ikke redd for, og det er også slik at jeg har full tillit til de jeg jobber sammen med, sier Olli.