Inger Cecilie Jørstad

Inger Cecilie Jørstad er 3. kandidat på Aps liste i valgkrets 3.

Inger Jørstad
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun er født 10.5.1975. Bosatt i Alta kommune. Apoteker.

I kommunen var 788 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele valgkretsen var det 1.736 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Inger Cecilie Jørstad

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

386.247

0

125.279

2007

648.998

463.537

235.479

Roller

Hun er nestleder i Aps sametingsgruppe.

Sivilstand
Gift med Jan Are Isaksen. Han eide 10 prosent av Byggmester Kurt Karlsen AS i Lakselv. Selskapets driftsinntekter i 2004 var 9.059.000 kr, mens driftsresultatet var 82.000 kr. Selskapet ble slått konkurs i 2008. Isaksen er innehaver av enkeltmannsforetaket Tømrer Jan Are Isaksen som ble etablert i 2003.

Barn
Inga-Marie født 2000 og Anna-Bertine født 2005

Utdanning
2003: Cand.parm, Universitetet i Tromsø

Yrkesbakgrunn
2003- Sykehusfarmasøyt i Helse Finnmark

Verv
Medlem i gruppestyret for Arbeiderpartiets sametingsgruppe
Vararepresentant i Hammerfest kommunestyre
Medlem i utvalg for miljø og utvikling i Hammerfest kommune
Styremedlem i Hammerfest Eiendom KF
Vararepresentant i Hammerfest Havnevesen KF

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; nestleder i møtelederskapet; medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen, nestleder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen

Språk
Norsk