Konsekvensene av nye mattekrav: Ingen samisk lærerutdanning i høst

De nye mattekravene gjør at Samisk høgskole ikke har nok studenter til å starte opp med lærerutdanningene i høst.

Gunvor Guttorm

Rektor Gunvor Guttorm fortviler over de nye mattekravene til lærerstudentene. - I verste fall får vi ikke lenger nye utdannede samiske lærere, sier hun.

Foto: Marie Elise Nystad

– Det er veldig beklagelig at vi ikke kan tilby lærerutdanning i høst, men vi hadde dessverre ikke nok kompetente søkere til å kunne starte opp med disse studiene nå, sier rektor Gunvor Guttorm.

Regjeringen har skjerpet karakterkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningene. Fra i høst må en ha minimum karakteren fire i matte fra videregående skole for å starte på lærerstudiet.

Kun to søkere innfridde kravet

For Samisk høgskole i Kautokeino, som siden 1989 har utdannet samiskspråklige lærere, betyr dette kravet at lærerstudiet ikke kommer i gang i det hele tatt i høst.

– Vi hadde i utgangspunktet nok søkere, men kun to av søkerne innfridde de nye kravene, og det var ikke nok til at vi kunne stare opp med dette studiet, sier Guttorm.

Hun er redd for at de nye kravene vil ha store negative konsekvenser for hele landet, og spesielt for det samiske samfunnet.

– I verste fall får vi ikke lenger nye utdannede samiske lærere, sier Guttorm.

Gir ikke opp lærerdrømmen

Máret Michelle M. Eira

Máret Michelle M. Eira hadde søkt på både journalistutdanningen og lærerutdanningen ved Samisk høgskole, men ingen av studiene kom i gang i høst.

Foto: Marie Elise Nystad

Máret Michelle M. Eira var en av de som hadde søkt på lærerutdanningen ved Samisk høgskole. Selv om dette studiet ikke kom i gang i høst, gir hun ikke opp lærerdrømmen.

– Jeg har bestemt seg for å bli samisk faglærer, og skal sy sammen min egen bachelor med fag her fra Samisk høgskole, sier hun.

I høst tar hun samisk kultur -og samfunnskunnskap og samisk historie. For henne var det uaktuelt å studere andre plasser selv om studiene hun hadde søkt på ikke kom i gang.

– Samisk språk og kultur er veldig viktig for meg, og her på høgskolen får man undervisning på samisk. Dessuten ville jeg tilbake til hjemplassen min etter å ha studert andre steder, sier hun.