Ikke lenger tvil om oppdrettslaks

Det er ikke lenger tvil om at rømt oppdrettslaks påvirker genene til villaks. Det melder Havforskningsinstituttet. Forskere har samlet og gått gjennom over 300 artikler fra flere land og forskningsmiljøer, for å se om det er mulig å konkludere i saken. Forskerne sier at kunnskapsgrunnlaget nå er så omfattende at debatten bør handle om hvilke konsekvenser slik genetisk påvirkning har.