NRK Meny

Ii varalaš supmi

Ii leat realisttalaš jurddašit ahte Ruoššas lea jurdda váldit Suoma nu go Krim-njárggas dáhpáhuvai, lohká NRK ođđa Moskva bargi, Morten Jentoft, gii dovdá suoma politihka maid bures. Maŋŋá go Krim-njárga šattai oassin Ruoššas, de lea ollu ságastallan leamaš das mii dáhpáhuvvá eará guovlluin Ruošša-rájá lahka. Ruošša eiseválddit leat várren Suoma lahkoneames NATO.