Identifiserejit viesuid

Sámediggi galgá dán geasi identifiseret ja merket sámi viesuid mat leat huksejuvvon ovdal 1925 Ivgui. Sullii 90 viesu galget dárkkistuvvot, ja de galget mearridit leat go sámi, dáru vai kvenalaš viesut. Viesut mat leat boarráset go 100 jagi ráfohuvvojit automáhtalaččat. Nu dadjá Sámedikki prošeaktajođiheaddji Mia De Coninck.