Vandrer med hund fra Lindesnes til Nordkapp

Har hatt kjempe fine naturopplevelser på vandringsturen fra Lindesnes til Nordreisa og jo lenger nord jeg kommer, jo trivligere blir folket, sier Jørn Inge Tomren fra Haramsøy

Med hund fra Lindesnes til Nordkapp
Foto: Klemet Anders Sara / NRK Sami Radio

Jørn Inge Tomren (34) startet med hunden sin vandring fra Lindesnes, lengst sør i Norge 5. juni i år. Målet er Nordkapp i Finnmark. I formiddag var de kommet til Skjervøykrysset i Nordreisa kommune, vel 14 km fra Storslett.

En god følgesvenn

Vandrer fra Lindesnes til Nordkapp
Foto: Klemet Anders Sara / NRK Sami Radio

Tomren har planlagt denne turen i mange år, og planen var å gå ilag med flere venner. Men, slik ble det ikke og han måtte ta til takke med hunden sin, som har vært en god vandringsvenn for Tomren.

– Siste natt har vi overnattet hos noen i Rotsund, som vi traff i butikken der, sier Jørn Inge Tomren. Folk i Nord-Norge er veldig gjestfrie, og ønsker oss velkommen når vi er på tur. Jo lenger nord vi kommer, jo mer gjestfrie blir folket, sier Tomren.

Vandret i over 2000 km

Tomren og hunden har vandret i over 2000 km, fra Lindesnes til Nordreisa kommune, og de har vel 440 km før de er i mål i Nordkapp i Øst-Finnmark. Kjæresten min og noen venner skal ta oss i mot i Nordkapp i begynnelsen av november, og dette blir en stor dag medgir Tomren.

I Olderdalen i Kåfjord måtte Tomren kjøpe seg en vogn, for det begynte å tære på kreftene med stor oppakning på ryggen. Og via oppslag så var vogna min, og det har vært til god hjelp, sier Jørn Inge Tomren.

Hjemreise fra Nordkapp til Standa i sør, foregår med Hurtigruta etter endt vandring.

Korte nyheter

 • Evttohit heaittihit

  Norgga oaivegávpoga Sámi mánáidgárdi, sáhttá massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame. Geahča dán ášši dás.

  Norga oaivegávpot Sámi mánáidgárdi, sáhttá šaddá dahe bahát massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Gávpotráđi direktevra, Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame dan áššis.
 • Eai áiggošii giddet Oslo

  Oslos leat maŋemus jándora leamaš badjel 831 koronanjoammuma. Ja dat lea ođđa olahus. Dál lohka Oslo gávpotráđejođiheaddji Raymond Johansen ahte sii eai áiggošii giddet gávpoga, muhto atnet čalmmis mo dillii ovdána. – Lea olu maid eat dieđe omikron-virusa birra, ja eat dieđe movt dat leavvá ja doaibmago boahkku dasa, lohka son. Sii leat ovdalaččas ávžžuhan buohkaid geavahit njálbmesuoji go vánddardit dakkár báikkiin gos ii leat vejolaš gaska doallat. Árabut otne de bohte ođđa nationála korona ávžžuhusat.

 • Thor Martin bisseha buot biillaid

  Norgga boles bisseha dál buot biillaid, mat bohtet Suomas, go ođđa ráddjehusat gáibidit riikaboahtinalmmuhusa, dieđiha Yle Sápmi. Norga lea mannan vahkus fas čavgen rádjerasttildannjuolggadusaid. Riikaboahtinalmmuhus registeren lea bákkolaš ja dan galgá dahkat golbma jándora ovdal go áigu rasttildit rájá Suomas Norgii. Dan lassin gáibiduvvo juogo negatiivvalaš koronateastaboađus dahje koronapássa. Dárkkisteamit bohte fápmui mannan bearjadaga. Biillat bissehuvvojit dál viššalit. – Mii Norgga politiijas leat dál ožžon dieđu, ahte mii galgat dál kontrolleret biillaid, mat bohtet Suomas Norgii, ja juohke biila kontrollerejuvvo dan dihte go mii galgat oaidnit, ahte buohkat leat čađahan dan registerema, muitala boles Thor Martin Balto.

   Thor Martin Balto
  Foto: Sara Kelemeny / Yle / Yle