Hukset gássabohcci

Gassco ođđa raporta čájeha ahte soaitá gánnáhit hukset gassabohcci Barentsáhpái. Nubbi vejolašvuohta lea stuoridit Muolkkut-sullo kapasitehta. Dat sáhttá maid leat buorre čoavddus, nu čállá NTB. Gassco oaivvilda goappašiid vejolašvuođaid fertet dárkileappot čielggadit.

Snøhvit-anlegget på Melkøya
Foto: Allan Klo / NRK