Hopp til innhold

Inn på Sametinget på overtid

Kontrolltellingen av stemmene i Ávjovárri valgkrets viser at Samefolkets parti mister sitt mandat til Høyre.

Knut Roger Hanssen

INN: Knut Roger Hanssen (H).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Lederen for valgstyret i Karasjok kommune, ordfører Kjell Harald Sæther, bekrefter at det er blitt forandringer i mandatfordelingen etter at kontrolltellingen av stemmene i Ávjovárri valgkrets er gjennomført.

Til valgkretsen hører kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger.

Terje Tretnes

UT: Terje Tretnes (SfP).

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Før kontrolltellingen var karasjokingen Terje Tretnes i Samefolkets parti (SfP) inne. Nå må han vike plassen sin for Høyres Knut Roger Hanssen fra nabokommunen Porsanger.

– Ja, jeg kan bekrefte at Samefolkets parti har mistet mandatet sitt til Høyre, sier Kjell Harald Sæther som nå er ute på reise.

Forventet flere stemmer

Tretnes har vært sametingsrepresentant i to perioder, siden 2001. Han var selv med på kontrolltellingen av stemmene, og oppdaget at han var ute.

Ifølge Statistisk sentralbyrå, som har foretatt rapporteringen av stemmene, hadde han fått 223 stemmer. Kontrollen viste at han bare hadde fått 149 stemmer, de fleste fra Karasjok.

– Det var selvfølgelig ikke morsomt å oppdage det. Jeg hadde forventet meg flere stemmer, spesielt fra Kautokeino, hvor vi bare fikk åtte stemmer, sier Tretnes.

Verst for NSR

Han tror det samme som NSR, nemlig at de har mistet stemmer til det nye partiet Árja.

– Jeg må jo bare berømme måten de har holdt valgkamp på. De har reist rundt flere stykker sammen i kommunene og vært ivrige. Jeg må jo bare beklage at vi ikke nådde opp denne gangen, sier Tretnes.

Dette vil gjøre utgangspunktet for et mulig flertall i Sametinget for Norske Samers Riksforbund (NSR) enda verre. NSR/SfP vil da sitte igjen med til sammen bare 13 representanter i Sametinget, mot Arbeiderpartiets 14.

Korte nyheter

 • Gjev pris til UiT-professor

  Professor emeritus Ola Graff mottok fredag Prisen for folkemusikk og folkedans 2022, melder UiT. Graff har samlet inn både norsk, kvensk og samisk musikk – til det som i dag er verdens største samling av joik. Prisen ble delt ut på Riksscenen i Oslo.

  Professor Ola Graff i Tromsø Museum
  Foto: Mariela Idivuoma / NRK
 • Samiske redaktører krangler om pressestøtte

  Den samiske avis- og forleggerforeningen Sálas krever at pressestøtten til SamiMag tilbakebetales i sin helhet.

  Det samiske magasinet Sámimag har fått varsel om at Medietilsynet vil kreve 4,4 millioner kroner tilbakebetalt av tidligere utbetalt pressestøtte.

  Magasinet fikk totalt 11,9 millioner kroner i pressestøtte for 2019 og 2020, som Medieklagemenda har avgjort de ikke hadde krav på. Nå krever Medietilsynet 4,4 millioner kroner tilbake.

  Daglig leder Jan Skoglund Paltto har overfor fagavisen Journalisten kalt pengekravet en skandale.

  Eierselskapet Isámi Press AS fikk et regnskapsmessig overskudd i 2020 på 6,8 millioner kroner. I 2019 var resultatet på - 1,6 millioner kroner.

  Vánhen Jan Skoglund Paltto
  Foto: Klemet Anders Sara / NRK
 • – Ållu siellde. Ij la åvvå jahkedahtte

  Maŋemus jagijt lij tsjekkera Ove lunna årrum madi Stájgon manádin. Sådnåbiejve de nieljes sijájs bijllasårmmimin hekkav massin.

  Ove Strand, guhti Strávvuonan Stájgon årru, lájggi gådijt turistajda. Danna lidjin låges Tsjekkias maŋemus vahko årrum, ja guollidam.

  Sådnåbiejve galggin gålmås sijájs sijddaj Tsjekkiaj. Guovtes dat vegas válljijga sijáv girddesalljuj Bådåddjuj suvddet. Valla nav guhkás ettjin boade. Sådnåbiejve massin nieljes hekkav bijllasårmmimin Stággotunellan.

  Ove Strand sijáv riek buoragit dåbdåj.

  – Dat la ållu siellde. Lidjiv sijá ságajn bielle tijma åvddåla gå vuolggin, ja sij lidjin riek buorre mielan, ja ávvusin juo boahtte jage vat ruoptus boahtet. Valla nav guhkás ettjin boade.

  – Muv ájádusá dal manni familjajda Tsjekkian, dan vehkaj gudi dási Stájgguj báhtsin, ja aj traktorvuoddjáj, javllá Ove Strand.

  Lågå ienenbuv dan birra dánna

  Ove Strand, Steigen
  Foto: Elena Paulsen / NRK