Inn på Sametinget på overtid

Kontrolltellingen av stemmene i Ávjovárri valgkrets viser at Samefolkets parti mister sitt mandat til Høyre.

Knut Roger Hanssen

INN: Knut Roger Hanssen (H).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Lederen for valgstyret i Karasjok kommune, ordfører Kjell Harald Sæther, bekrefter at det er blitt forandringer i mandatfordelingen etter at kontrolltellingen av stemmene i Ávjovárri valgkrets er gjennomført.

Til valgkretsen hører kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger.

Terje Tretnes

UT: Terje Tretnes (SfP).

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Før kontrolltellingen var karasjokingen Terje Tretnes i Samefolkets parti (SfP) inne. Nå må han vike plassen sin for Høyres Knut Roger Hanssen fra nabokommunen Porsanger.

– Ja, jeg kan bekrefte at Samefolkets parti har mistet mandatet sitt til Høyre, sier Kjell Harald Sæther som nå er ute på reise.

Forventet flere stemmer

Tretnes har vært sametingsrepresentant i to perioder, siden 2001. Han var selv med på kontrolltellingen av stemmene, og oppdaget at han var ute.

Ifølge Statistisk sentralbyrå, som har foretatt rapporteringen av stemmene, hadde han fått 223 stemmer. Kontrollen viste at han bare hadde fått 149 stemmer, de fleste fra Karasjok.

– Det var selvfølgelig ikke morsomt å oppdage det. Jeg hadde forventet meg flere stemmer, spesielt fra Kautokeino, hvor vi bare fikk åtte stemmer, sier Tretnes.

Verst for NSR

Han tror det samme som NSR, nemlig at de har mistet stemmer til det nye partiet Árja.

– Jeg må jo bare berømme måten de har holdt valgkamp på. De har reist rundt flere stykker sammen i kommunene og vært ivrige. Jeg må jo bare beklage at vi ikke nådde opp denne gangen, sier Tretnes.

Dette vil gjøre utgangspunktet for et mulig flertall i Sametinget for Norske Samers Riksforbund (NSR) enda verre. NSR/SfP vil da sitte igjen med til sammen bare 13 representanter i Sametinget, mot Arbeiderpartiets 14.