Hopp til innhold

Historisk mange kvinner valgt inn

For første gang er nesten halvparten av representantene i kommunestyret i Kautokeino kvinner.

Video Historisk valg i Kautokeino

Nett-TV: 19 år gamle Ann-Catharina Lango (i midten med grønt tørkle) er en av ni kvinnelige representanter i det nye kommunestyret i Kautokeino. Også Hans Ole Eira (bak), Aili Keskitalo og Mikkel Isak Eira (fremst til høyre) er valgt inn. Reporter/foto/redigering: Johan Ánte Utsi.

Sist periode var det tre kvinnelige representanter i kommunestyret i Kautokeino. Nå er hele ni av 19 representanter kvinner. Det er valgresultatet, selv om samtlige av de åtte ordførerkandidatene i Kautokeino er menn.

– Positivt

Anders S. Buljo i Flyttsamelista

Anders S. Buljo i Flyttsamelista

Foto: Åse Pulk/NRK

Blant annet er tre av fem representanter i Flyttsamelista kvinner. Flyttsamelista er tradisjonelt et mannsdominert parti.

– Jeg synes det er veldig positivt. Det viser at man skal bruke stemmeretten og kummulere kvinner, slik at de også kommer inn og påvirker politikken, sier ordførerkandidat for Flyttsamelista, Anders S. Buljo.

Hva tror du har skjedd når alle ordførerkandidatene er menn, men likevel så kommer det mange kvinner inn i kommunestyret?

– Det er mulig at det har hatt innvirkning på resultatet at det ikke har vært kvinnelige toppkandidater. Det ser ut som om det har vært en bevissthet rundt det å få inn kvinner, sier Buljo, som også er veldig fornøyd med at hele ni av 19 representanter i kommunestyret er kvinner.

– Jeg synes det er veldig bra at kvinner kommer inn og setter preg på kommunepolitikken.

– Kvinner endelig akseptert

Berit Anne Oskal Kemi

Berit Anne Oskal Kemi

Foto: Laura Kotavuopio / NRK

Berit Anne Oskal Kemi er en av de tre kvinnelige representanter for Flyttsamelista som er kommet inn i kommunestyret. Hun sto på 13. plass på lista, men er likevel en av fem representanter som ble valgt inn. Siste periode har hun vært vararepresentant til kommunestyret.

– Jeg hadde ikke trodd det, men det er veldig morsomt at jeg nå er fast representant. Folk har vist tillit til meg, slik må jeg tenke, siden de har kummulert meg.

Hva tenker du om at tre av fem representanter i Flyttsamelista er kvinner?

– Det har skjedd en endring når så mange kvinner nå er valgt inn. For en tid tilbake ble ikke kvinner valgt inn, selv om de sto som kandidater på lista. Og det er bra og det virker som reindriftskvinner nå er akseptert og at folk har tillit til at også de kan gjøre en bra jobb. Det ser også ut som om folk nå innser at man trenger begge kjønn i politikken.

Unge kvinner valgt inn

Oskal Kemi er også fornøyd med at mange unge er valgt inn i kommunestyret. Blant annet er 19 år gamle Ann-Catharina Lango fra Venstre valgt inn og 22 år gamle Susanne Vars Buljo fra Samefolkets parti valgt inn.

– Det er bra at det både er unge og litt eldre politikere representert i kommunestyret. Også i vårt parti er det valgt inn litt yngre representanter, noe jeg er glad for.

Tror du det påvirker politikken at så mange kvinner er valgt inn i kommunestyret?

– Det kan hende at flere sider av de forskjellige sakene blir diskutert når det er flere kvinner med i politikken. Det kan hende at man ser en sak fra flere perspektiver når det både er kvinner og menn og folk i ulike aldre med i politikken.

Korte nyheter

 • Čieža ođđa sámi filmma ožžot doarjaga

  Animašuvdnafilbma, musihkka, dokumentárafilbma ja njeallje oanehis filmma ožžot dál Sámi filbmainstituhtas (ISFI) buvttadandoarjaga oktiibuot 2,3 miljon kruvnnu.

  – Eai goassige ovdal leat buvttaduvvon nu ollu sámi guhkesfilmmat go dál, dadjá Anne Lajla Utsi, ISFI bagadalli.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Jobber for steril oppdrettstorsk

  Selskapet Norcod har innført et nytt lysstyringssystem for å påvirke kjønnsmodningen til torsken, og vil begynne å holde hann- og hunnfisk fra hverandre.

  Det skriver Fiskeribladet.

  – I fremtiden, i det lange løp, ser vi på steril torsk. Det kan løse alle problemer med kjønnsmodning. Vi jobber med steril torsk, sier administrerende direktør Christian Riber til Fiskeribladet.

  I slutten av februar fikk Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter etter tidligere funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy.

  I april ble Norcod pålagt å slakte ytterlige to merder.

  Alle nøtene er nå tømt for fisk og skal inspiseres av Fiskeridirektoratet. Selskapet håper å ha en konklusjon innen utgangen av juni.

  Torsk ved Havlandet Marin Yngel i Florø
  Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK
 • Báhccavuonas biila ribahan badjel geainnu

  Politiijat leat ožžon dieđu johtolatlihkohisvuođas Sagelvvatnet guovllus Báhccavuona suohkanis.

  Personbiila másii kontrolla, ribahii badjel geainnu ja gopmánii.

  Politiijaid operašuvdnajođiheaddji, Karl Erik Thomassen, lohká ahte okta rávisolmmoš ja golbma máná vuollel 16 jagi ledje lihkohisvuođas.

  – Ii oktage leat duođalaččat roasmmehuvvan, dadjá son NRK:i.

  Go heahteossodagat bohte báikái, de ledje báikkálaččat váldán vára olbmuin geat ledje biillas.

  Politiijain ii leat várohus ahte biilavuoddji lea leamaš vuoddján biilla juhkanvuođas, muhto lohket leat menddo árrat vuos lohkat mii lea rievttimielde dáhpáhuvvan.

  – Fertet vuos gullat biilavuoddji čilgehusa ja jus vejolaš, earáin maiddái.