Hopp til innhold

Her rocker D.D.E. med rein på scenen

Til øredøvende jubel entret dagens store kjendis, nemlig reinen Muzet, scenen på Brennelvnesset. – Det mest eksotiske og spesielle jeg har opplevd, sier vokalisten.

DDE med reinen Muzet på scenen

KJENDIS: Her er selfien nettopp knipset og Muzet er på vei ned fra scenen. På backstage fikk Muzet en vellfortjent pust i bakken og fikk i seg litt for.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Jeg hadde garantert bandet at dette er verdens tammeste rein, og den oppførte seg også på scenen, sa Mattis Aslak Eira, faren til Aslak Mattis Eira (4) som er eieren av reinen.

Mens de var på scenen sammen med trønderne, fikk de knipset en selfie med hele bandet.

Det med mange tusen festivalglade personer i bakgrunnen på Midnattsrocken i Lakselv i Finnmark.

Spent på mottakelsen

Med en gang reinen kom opp på scenen så den litt forbauset ut, men etter hvert kunne også det «utrente reinøyet» se at Muzet begynte å kose seg. Bandet hadde forhørt seg med Eira før, og han lovet at dette skulle gå bra.

– Jeg syntes litt synd på reinen på grunn av all lyden på scenen. Vi forhørte oss med reineieren, og han sa at det var helt i orden, sa vokalist Bjarne Brøndbo etter konserten.

Rammene rundt konserten kunne heller ikke vært bedre, skal vi tro hovedpersonen i bandet.

– Vi var ikke helt uforberedt for hva som ventet oss. Vi hadde den beste responsen, kanskje folk ikke var så slitne. Det var helt fantastisk med solen, og da vi gikk på stilnet vinden og vi fikk en fabelaktig opplevelse, sa Brøndbo.

Se flere bilder under opptredenen til D.D.E under:

God stemning på Midnattsrocken
Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Eksotisk

D.D.E. sto også på scenen på Brennelvnesset i 2010. Siden den gang har arrangøren ønsket dem tilbake. Og i år skjedde det endelig.

Når en av de mest kjente sangene deres ble spilt, fikk også Brøndbo en spesiell opplevelse.

– Når vi sang «Vinsjan på kaia» så må jeg innrømme at jeg fikk en klump i halsen. Sangen handler om å vokse opp nede i fjærsteinene, og det var en spesiell opplevelse da vi sang den sangen.

Avslutningsvis berømmer Brøndbo også arrangøren som er med på å sette en helhetlig ramme rundt festivalen.

– Midnattsrocken er noe helt spesielt. Det er noe annet enn å spille på en kultur- eller idrettshall. Det finnes ingenting som er likt midnattsrocken, og artistene vil hit!

Se Freddy Kalas joike og teste sine kunnskaper om samene under:

Korte nyheter

 • Sápmelaččat guđđet Bargiidbellodaga: - Fovse ja Muolkkuidášši dihtii

  Unnimusat vihtta sámi álbmotválljejuvvon áirasa Bargiidbellodagas leat guođđán Bargiidbellodaga.

  – Mun gal lean heahpanan iežan miellahttuvuođa dihtii.

  Dan lohká Ramona Kappfjell Sørfjell. Son lei njealját sajis Bb listtus lullisámi válgabiirres Sámediggeválggas 2021.

  Son lea leamaš miellahttu 2020 rájes. Njeallje jagi lea sus leamašan heajos oamedovdu.

  Sørfjell lea okta dain vihtta Bargiidbellodaga áirasiin maid NRK diehtá leat dieđihan iežaset eret bellodagas maŋemus áiggi.

  Son gáhtagođii go čálihii iežas bellodahkii obanassiige.

  Dát lea danin go su mielas bellodat lea badjelgeahččan sámi áššiid dan rájes go dieđihii iežas dohko.

  – Sámevuohta lea áibbas duvdiluvvon eret dien bellodagas, ja easka maŋŋil Fosen-ášši leat sii ipmirdan ahte "sis han leat doppe daid sápmelaččain jierbme ságat?", lohká son.

  Sørfjell mielas ii galgga Bargiidbellodat leat Sámedikkis.

  – Sii han dađibahábut stivrejit politihka bajábealde vulos. Sámedikkis barget nu bures go sáhttet, muhto leat čatnon bellodatjođiheapmái.

  Bargiidbellodat lea maŋimuš jagi rahčan mihtidemiiguin ja válggaiguin, sihke Stuorradikkis ja báikkálaččat.

  Bargiidbellodaga sámepolitihkalaš ráđi jođiheaddji, Fransisca Kappfjell Herbst, jáhkká ahte okta sivva manne olbmot dovdet stuorát eahpesihkarvuođa Bargiidbellodagain sápmelaččaid bealis, lea Muolkkuid- ja Fovse-ášši.

  – Sáhttá dadjat ahte Fovsen ja miellačájáhusat ledje doarvái oallugiidda, oaivvilda Kappfjell.

  Son čilge:

  – Sámepolitihkalaš ráđi jođiheaddjis ii leat lohku das man ollu sápmelaččat leat dieđihan eret bellodagas. Bellodagas ii leat vejolašvuohta doallat loguid bellodaga olmmošjoavkkuin.

  – Lea okta dahje guokte juohke listtus, muhto mii diehtit ahte leat eambbo, dadjá Kappfjell. Son jáhkká maid ahte leat máŋggas geat eai leat máksán miellahttovuođa ja guđđe bellodaga jávohaga.

  Ipmirdat go sin geat guđđe bellodaga?

  – Na, go mun lean gal ieš árvvoštallan dan. In livčče dieđihit eret bellodagas, muhto livččen dieđihit eret sámepolitihkas.

  Bargiidbellodaga bellodatčálli, Kjersti Stenseng vástida cuiggodeapmái:

  – Bargiidbellodat lea ja galgá leat govda ja searvadahtti bellodat, ja mii bargat čađat dan ovddas ahte mii ain galgat leat njunuš fápmu Norgga sámepolitihkalaš barggus. Danin mii leat deattuhan oktavuođa nannema sámi birrasiin, čállá bellodatčálli e-poasttas NRKii.

  Ramona Kappfjell Sørfjell fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
  Foto: Anders Boine Verstad
 • Kraftig økning i nye jervekull i Norge

  Det ble født langt flere jerv i Norge i fjor enn året før. Ulvebestanden går ned, mens antall brunbjørner holder seg stabilt.

  Rovdata har sendt over sitt årlige brev til Miljødirektoratet med oppsummering av status for de største rovdyrene i Norge.

  Der fremgår det at det i 2023 ble registrert 64 jervekull, en økning på 19 kull sammenlignet med året før.

  – Bestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt, sier fagansvarlig Henrik Brøseth i Rovdata.

  Ni av jervekullene ble fjernet ved såkalte hiuttak, hvor tispe og/eller valp(er) ble avlivet av forvaltningen.

  Tirsdag ble det kjent at nedgangen i antall ulver fortsetter.

  Det ble dokumentert 178 brunbjørner i Norge i fjor, samme nivå som året før.

  Antall gauper, dokumentert vinteren 2022/2023, viser et antall på 71,5 familiegrupper av gauper. En familiegruppe består av ei hunngaupe som går med én eller flere årsunger.

  (NTB)

 • Jillen-Njaarkei doarjjaákšuvnnat Musseres

  Motvind Bevar Øyfjellet ja Motvind Norge dollet doarjjaákšuvnnaid Jillen-Njaarke orohahkii dan oktatvuođas go lea diggi orohaga ja Øyfjellet Wind gaskkas.

  Diggi lea dan birra, ahte leago sierralohpemearrádus lobálaččat dahkkon dahje galgágo vejolaččat máksot buhtadus dan oktavuođas go Åajvaerie bieggaindustriijaguovlu huksejuvvui.

  – Mii čalmmustahttit doarjaga Jillen-Njaarkei, lundui, birrasii ja olmmošvuoigatvuođaide máŋggain doaluin, čilge Motvind Bevar Øyfjellet diehtujuohki Tor Lasse Evensen.

  Diggi dollo Helgelándda diggegottis Musseres miessemánu 27. beaivvis gitta geassemánu 13. beaivái.

  Les på norsk

  Statue av Elsa Laula Renberg
  Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK