Heidi Merete Persdatter Greiner Haaker

Heidi Merete Persdatter Greiner Haaker er 2. kandidat på Aps liste i valgkrets 7.

Heidi Haaker
Foto: Arbeiderpartiet / NRK

Hun er født 2.9.1965. Daglig leder. Bosatt i Sørum i Akershus.

I kommunen var seks personer i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 1.395 personer i manntallet. I Sørum blir det kun forhåndsstemmegivning ettersom det er færre enn 30 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Heidi Merete Persdatter Greiner Haaker

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

111 382

55 139

34 946

2007

218 656

0

74 147