Hopp til innhold

Feirer stemmeretten på kvinnedagen

Sametingets første kvinnelige president, Aili Keskitalo, vil hedre Elsa Laula Renberg, under den direktesendte feiringen av stemmerett for kvinner på NRK1 fredag.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg vil ikke røpe så mye av innholdet i det jeg skal si under TV-sendingen, men jeg synes det er på sin plass å nevne Elsa Laula Renbergs innsats for både samers og kvinners rettigheter, sier Keskitalo.

I kraft av at Keskitalo er første kvinne som ble valgt til sametingspresident i Norge, er hun invitert til å delta i den nasjonale markeringen av at det i år er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Markeringen foregår på Kilden Teater i Kristiansand, og blir sendt direkte på NRK1 i kveld.

– Likestillings-ikon

Keskitalo er glad for å få være med i markeringen av stemmerettsjubileet. Det er ikke mange minuttene hun får slippe til på TV-skjermen, men hun har tenkt å bruke tid på å hedre den sørsamiske kvinnen, Elsa Laula Renberg , som blant annet var initiativtaker til det første samiske landsmøtet som ble holdt i 1917.

– Elsa Laula Renberg var jo aktiv politiker på den tiden da kvinnene fikk stemmerett, og hun er på mange måter et likestillings-ikon i samepolitisk sammenheng, sier Keskitalo.

– Tid for ettertanke

11 juni er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Stemmerettsjubileet vil bli markert på forskjellige måter over hele landet. Sametingets første kvinnelige president, Aili Keskitalo fra Kautokeino i Indre-Finnmark, synes det nesten er uvirkelig at det faktisk ikke er mer enn 100 år siden kvinner også fikk gå til valgurnene her i landet.

– Tenk, at det for hundre år siden ikke var naturlig å la kvinner være med å påvirke samfunnsutviklingen, så det er veldig mye som har skjedd i løpet av disse hundre årene, blant annet når det gjelder samepolitikken, sier hun.

Hun synes at det er viktig å minne alle om hvor mye innsatsen til Elsa Laula Renberg og andre likestillingsforkjempere har betydd, for å få på plass rettigheter som kvinner i dag anser som en selvfølge.

Korte nyheter

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  FeFo-direktør Jan Olli under rettssak om Karasjok
  Foto: Stian Strøm / NRK
 • Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui 

  Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui, ovdalgo 2023/2024 boazodoallošiehtadallamat leat álgán, čállá IFinnmark. Das lea 8 miljovnna lassáneapmi otnáš šiehtadusa ektui.

  Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvvi (NBR) gáibádus boazodoallošiehtadussii bođii árabut dán mánu. Šiehtadusa sturrodat lea 260 miljovnna kruvnna, 80 miljovnna kruvnna eanet go dálá šiehtadus.

  Stáhta ja NBR šiehtadallaba juohke jagi ođđa boazodoallošiehtadusa.

  Šiehtadallamat gaskal stáhta ja NBR:a álget guovvamánu 7.beaivve ja loahpahuvvojit maŋimuštá njukčamánu 1.beaivve

  Inge Even Danielsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Bággosáhkohit Finnmárkoopmodaga

  Luonddudirektoráhta árvvoštallá bággosáhkohit Finnmárkkoopmodaga go eai leat čorgen boares fanasdivohaga Buođggáidnjárggas, Finnmárkkus.
  Nu čállá Mátta-Várjjat áviisa
  Luonddudirektoráhta oaivvilda ahte finnmárkkuopmodat guhte eaiggáduššá báikki dál, sis dat lea geatnegasvuohta čorget guovllu.
  FeFo ges čujuha ahte stáhtas dat lei eaiggátvuohta báikái, dalle go nuoskkiduvvui.

  FEFO vinter
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK