Hopp til innhold

Feirer stemmeretten på kvinnedagen

Sametingets første kvinnelige president, Aili Keskitalo, vil hedre Elsa Laula Renberg, under den direktesendte feiringen av stemmerett for kvinner på NRK1 fredag.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg vil ikke røpe så mye av innholdet i det jeg skal si under TV-sendingen, men jeg synes det er på sin plass å nevne Elsa Laula Renbergs innsats for både samers og kvinners rettigheter, sier Keskitalo.

I kraft av at Keskitalo er første kvinne som ble valgt til sametingspresident i Norge, er hun invitert til å delta i den nasjonale markeringen av at det i år er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Markeringen foregår på Kilden Teater i Kristiansand, og blir sendt direkte på NRK1 i kveld.

– Likestillings-ikon

Keskitalo er glad for å få være med i markeringen av stemmerettsjubileet. Det er ikke mange minuttene hun får slippe til på TV-skjermen, men hun har tenkt å bruke tid på å hedre den sørsamiske kvinnen, Elsa Laula Renberg , som blant annet var initiativtaker til det første samiske landsmøtet som ble holdt i 1917.

– Elsa Laula Renberg var jo aktiv politiker på den tiden da kvinnene fikk stemmerett, og hun er på mange måter et likestillings-ikon i samepolitisk sammenheng, sier Keskitalo.

– Tid for ettertanke

11 juni er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Stemmerettsjubileet vil bli markert på forskjellige måter over hele landet. Sametingets første kvinnelige president, Aili Keskitalo fra Kautokeino i Indre-Finnmark, synes det nesten er uvirkelig at det faktisk ikke er mer enn 100 år siden kvinner også fikk gå til valgurnene her i landet.

– Tenk, at det for hundre år siden ikke var naturlig å la kvinner være med å påvirke samfunnsutviklingen, så det er veldig mye som har skjedd i løpet av disse hundre årene, blant annet når det gjelder samepolitikken, sier hun.

Hun synes at det er viktig å minne alle om hvor mye innsatsen til Elsa Laula Renberg og andre likestillingsforkjempere har betydd, for å få på plass rettigheter som kvinner i dag anser som en selvfølge.

Korte nyheter

 • Sámediggeráđđi juolludan ruđa sámi musihka ja juoigan prošeavttaide

  Sámediggeráđđi lea juolludan 569 000 ruvnno doarjjan golmma sámi musihka ja juoigan prošektii.

  Dan muitala Sámediggi preassadieđáhusas.

  Johan Sara jr. lea ožžon 112 000 ruvdnosaš doarjaga, Mano Music ges 230 000 ruvnno. Gába AS lea ožžon 227 000 ruvnno jođihit ja ovddidit sámi artistta Hilda Länsman.

  - Šaddá miellagiddevaš čuovvut Gába AS ovddasguvlui ja sin ovdáneami sámi artisttaiguin, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma (NSR) preassadieđáhusas.

  Dasa lassin lea juolludan doarjaga guovtti sámi musihkka- ja luohtealmmuheapmái main lea mearrasámi luohti vuođđun. Manne & Inger Márjjá prošeakta Duottar ja Vuotna, ja Johan Sara jr. Guollemáddu almmuheapmi.

  Maja Kristine Jåma
 • Norga ásaha fas biebmogordnevuorkkáid

  Les på norsk:

  Lea badjel 20 jagi áigi go Norga heaittihii gordnevuorkkáidis. Dál galget gearggusvuođavuorkkát leat fas dievva biebmogortniin.

  Ovdal jagi 2029 lea plánejuvvon ahte vuorkkáin lea doarvái biebmogordni golmma mánnui, namalassii 82 500 tonna oktiibuot.

  Stáhta dat oamasta gortniid ja gávppálaš aktevrrat gis vurkkodit daid.

  Pandemiija, dálkkádatrievdamat ja soahti Eurohpás dahket dárbbašlažžan ásahit fas gordnevuorkkáid.

  Gearggusvuođakommišuvdna rávvii diibmá ásahit fas gordnerádjosiid, main lea doarvái biebmogordni duđa mánu geavaheapmái.

  Korn på åkeren.
  Foto: Terje Pedersen / NTB
 • Kárášjogas riegádit eanet mánát go vurdon

  2023:s ja dán rádjai 2024:s leat riegádan eanet mánát go vurdon. Maiddái eanet olbmot fárrejit gildii. Dat dahká ahte Kárášjogas váilot mánáidgárdesajit 2024/25 mánáidgárdejagi.

  Dán čállá Ságat.

  Dál leat olles ovcci máná vuordinlisttus geaidda gielda ii sáhte fállat saji.

  Kárášjoga gielddastivra lea danin mearridan rahpat Láttošluohká mánáidgárddis ossodaga mii leamaš gitta. Dan vai fuolahit ahte buot mánát ožžot dan mánáidgárdesaji masa lea vuoigatvuohta.

  Dát mielddisbuktá lassánan bálkágoluid mat eai leat bušehterejuvvon dán jagi.

  Karasjok, Kárášjohka
  Foto: Dan Robert Larsen