Hopp til innhold

Har nye visjoner

Den første lista til Norske Samers Riksforbund/Samefolkets parti til høstens sametingsvalg er klart.

Beaska Niilas
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Felleslista til Norske Samers Riksforbund/Samefolkets parti i Østre valgkrets har fiskeren og duodjiutøveren Beaska Niillas fra Hillágurra i Tana på førsteplass.

Til Ságat sier Beaska Niillas at han nå også vil vise vei på Sametinget.

Erfarne støttespillere

Niillas mener at han drar nytte av den erfaringen støttespillerne har.

– Jeg er glad for at jeg har mange erfarne støttespillere når vi når går inn valgkampen før høstens valg, sier Beaska Niillas til Ságat.

Nye visjoner

Til NRK Sápmi sier Beaska Niillas lørdag at en av de største utfordringene er at han ikke har drevet med politikk før, men er klar for den utfordringen.

– Det trenger jo ikke å være negativt heller, for her kommer jeg kanskje med noen nye tanker som kan passe i det samepolitiske arbeidet.

Beaska Niillas er glad for den tilliten han har fått som listetopp og gleder seg som en unge til å kunne påvirke det samepolitiske arbeidet.

– Man skal være glad om jeg blir valgt inn på sametinget, for det er mange store utfordringer i det samiske samfunnet som vi må ta fatt på, mener Beaska Niillas.

Språk utfordringer

Om Beaska Niillas har få samepolitiske utfordringer, er han raskt fremme med noen av de utfordringene han ser i det samiske samfunnet i dag.

– Språkarbeidet, der er viktig i fremtiden om det samiske skal overleve, og her har vi utfordringer med å tilrettelegge for, forbedre og satse på det samiske i hverdagen, forklarer Niillas.

Men Beaska Niillas ser også på alle de utfordringene man har i de samiske områdene med arealinngrep.

Ikke på Sametinget

Beaska Niillas er kjent for sin synliggjøring av koftebruken, som han bruker til hverdags.

Hverken Trond Are Anti eller Gunn Britt Retter som har representert NSR/SáB på Sametinget i denne perioden fra Østre valgkrets, er på Sametingslista ved høstens valg. Anti var foreslått på 12. plass av nominasjonskomiteen, men er ikke å finne på den endelige lista til NSR/SáB til høstens valg.

Gunn-Britt Retter er organisatorisk nestleder i Norske Samers Riksforbund.

Henriksen på andre plass

Her er hele listen til NSR/SáB i Østre valgkrets:

1. Beaska Niillas (30), Tana
2. Christina Henriksen (30), Sør-Varanger
3. Lilly Roska (55), Nesseby
4. Ellinor Guttorm Utsi (47), Tana
5. Magnhild Stock (38), Vadsø
6. Áike Niillas Selfors (28), Tana
7. Tom Henrik Ellingsen (34), Nesseby
8. Charlotte Angell (34), Lebesby
9. Sini Rasmus (33), Nesseby
10. Marion Aslaksen Ravna (19), Tana
11. Per Anders Store (26), Sør-Varanger
12. Ánde Trosten (23), Tana

Korte nyheter

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15.000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.

 • Utmarksdomstolen avsluttet Karasjoksaken

  Etter tre uker avsluttet Utmarksdomstolen Karasjoksaken i dag.

  Når dom i saken faller er ikke klart, men ingen tror at den vil komme før påske.

  To grupper har krevd eierrettigheter til land og vann i Karasjok, etter at flertallet i Finnmarkskommisjonen i 2019 konkluderte med at Karasjok tilhører lokalbefolkningen. Dette var ikke Finnmarkseiendommen enig i.

  Over 15.000 sider med dokumentasjon er lagt frem i saken i løpet av disse tre ukene. Om en av partene anker dommen fra Utmarksdomstolen, går saken til behandling i Høyesterett.

  – Staten har spurt samene om hvem de mener at Karasjok tilhører og nå har de fått svar på spørsmålet, sier Karasjokordfører Svein Atle Somby. Karasjok kommune og Karasjok Sameforening er en av partene i saken mot Finnmarkseiendommen.

 • Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui 

  Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui, ovdalgo 2023/2024 boazodoallošiehtadallamat leat álgán, čállá IFinnmark. Das lea 8 miljovnna lassáneapmi otnáš šiehtadusa ektui.

  Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvvi (NBR) gáibádus boazodoallošiehtadussii bođii árabut dán mánu. Šiehtadusa sturrodat lea 260 miljovnna kruvnna, 80 miljovnna kruvnna eanet go dálá šiehtadus.

  Stáhta ja NBR šiehtadallaba juohke jagi ođđa boazodoallošiehtadusa.

  Šiehtadallamat gaskal stáhta ja NBR:a álget guovvamánu 7.beaivve ja loahpahuvvojit maŋimuštá njukčamánu 1.beaivve

  Inge Even Danielsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK