Har en gjeld på 150.000 kroner

På toppen av dette trues Samisk fotballforbund med et inkassokrav på 302.000 kroner fra Sametinget.

Mikkel Isak Eira og pengesedler

Det er nok større beløp enn dette det dreier seg om i Samisk fotballforbund og fotballpresident Mikkel Isak Eira (lille bildet).

Foto: Erlend Aas/Dan Robert Larsen / NTB scanpix/NRK

– Vi skylder penger til firmaer og institusjoner der vi har kjøpt varer og tjenester. Blant annet skylder vi penger til Kautokeino idrettslag og Idrettslaget Nordlys i Karasjok for idrettsarrangementer som de har holdt for fotballforbundet. Også den forrige regnskapsføreren og revisjonsfirmaet, som gjorde ferdig det forrige regnskapet for oss, har penger tilgode. Det dreier seg om tilsammen rundt 150.000 kroner, opplyser fotballpresident Mikkel Isak Eira.

Sametinget har ikke mottatt regnskap og rapport fra Samisk fotballforbund for 2012 og 2013.

Dette er blitt purret på flere ganger av Sametinget, uten at Samisk fotballforbund har rettet opp mangelen. Derfor har Sametinget bedt om at fotballforbundet betaler tilbake et tilskudd på 302.000 kroner og sametingsdirektør Rune Fjellheim nå videresendt kravet til et inkassobyrå.

Eira opplyser at Samisk fotballforbund bare har 150 kroner på kontoen, og hvis saken går til innkasso så vil deres kreditorer miste pengene de har krav på.

– Beklagelig at det har gått så langt

Det er sametingsråd Henrik Olsen (NSR) som styrer med saker som har med idrett å gjøre i det nye sametingsrådet. Han synes det er beklagelig at det har gått slik som det har gått med Samisk fotballforbund.

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er beklagelig at denne saken har gått så langt som at man må ty til slike skritt både for å få saken avsluttet og for å få en endelig avgjørelse. Men det er nå dette virkemiddelet vi besitter for å løse det. Derfor er det en dyd av en nødvendighet for å lande denne saken, sier Olsen.

Olsen mener det er viktig at Sametinget og dens administrasjon takler slike saker etter boka.

– Det er viktig at vi har samiske organisasjoner, også idrettsorganisasjoner. Selv om vi får noen havari og noen dårlige erfaringer, så betyr ikke det at vi ikke skal satse videre på å støtte og å bygge opp samisk idrettsliv og som i dette tilfellet organisert samisk fotball. Vi må sikre et godt fundament for organisasjoner som driver med samfunnsnyttige tiltak, forklarer Olsen.

Han berømmer den måten det forrige sametingsrådet har prøvd å løse denne floken på.

– Jeg har veldig forståelse for det arbeidet fra Sametinget sin side og fra det forrige rådet. De har vist tålmodighet, men de har samtidig vært tydelige på at her må ting komme i orden. Det er også blitt satt frister. Det er også blitt forsøkt å holde en dialog, noe som også det nye sametingsrådet har prøvd å gjøre, utdyper Henrik Olsen.

Ikke levert regnskap og rapport

Samisk fotballforbund (SFF) eller Sámi spábbáčiekčanlihttu (SSL) ble stiftet 18. oktober 2003, men de siste to-tre årene har forbundet stort sett bare eksistert på papiret. Rot i økonomien har ført til at forbundet har hatt liten eller ingen aktivitet.

Fotballpresident Mikkel Isak Eira og resten av styret i Samisk fotballforbund ble i begynnelsen av november 2013 truet med politianmeldelse for manglende regnskap og rapportering for regnskapsåret 2012.

Vibeke Larsen

Tidligere sametingsråd Vibeke Larsen (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sametinget har fra 2013 kuttet all støtte til forbundet og har gjentatte ganger purret på forbundet for å få tilbakebetalt støtte.

Daværende sametingsråd Vibeke Larsen (Ap) jobbet mye med å prøve å få fotballforbundet til å levere inn den manglende innrapporteringen, uten å lykkes. Økonomiseksjonen på Sametinget sendte 12. september i 2013 en faktura til Samisk fotballforbund med krav om tilbakebetaling av tilsammen 302.000 kroner.

Reality-kjendisen Mikkel Isak Eira, som er kjent både som vinner av «Farmen» på TV 2 og som deltaker i «Robinson ekspedisjonen» på TV3, har ledet Samisk fotballforbund siden 2008.

I november i fjor lovte han overfor NRK at det manglende regnskapet snart skal være på plass.

– Jeg vil jobbe for at vi leverer et godkjent regnskap til Sametinget før jul i år, bedyret Mikkel Isak Eira til NRK i november 2013.