Han er ikke lenger for en samestat

Sameaktivisten Niillas A. Somby har i mange år ønsket en egen samisk stat, men ikke nå lenger.

Niillas A. Somby

Niillas A. Somby mener at det ville ha blitt et fullstendig kaos hvis en selvstendig samestat hadde blitt etablert.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Niillas A. Somby i 1979

Niillas A. Somby i 1979.

Foto: Rolf Chr. Ulrichsen / Scanpix

– Jeg har tenkt mye på dette. Først syntes jeg at det var en veldig god idè med en egen samisk stat. Men nå når jeg har sett på hvordan for eksempel sametingene fungerer, så har stjernen i disse tankene på en måte falt, sier Somby.

Sameaktivisten, som er oppvokst i den lille bygda Sirma i Tana, ble landskjent i Norge da han på slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-tallet deltok i kampen mot utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget.

Somby var blant annet med på sultestreiken utenfor Stortinget og i 1982 mistet han venstrearmen sin da han prøvde å sprenge en bru som førte til anleggsområdet. Han er den eneste samen som noen gang er blitt stemplet som terrorist.

– Da hadde jeg tro på samepolitikerne og jeg trodde at de ville kunne klare å forvalte ting på en bedre måte og å komme med nye tanker. Når man tenker fra urfolks ståsted, så mente jeg at en samisk stat ville ha blitt bra og et skikkelig forbilde andre steder i verden der fremmede styrer urfolksområder, forklarer Somby.

Aldri foreslått en samestat

Somby sier at tanken om en egen samisk stat fra hans side alltid bare har vært en høyst privat mening, som han aldri har luftet på samiske møter eller konferanser.

Steinar Pedersen

Historiker Steinar Pedersen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Men han har flere ganger uttalt i media at gjerne støttet etableringen av en egen samisk stat hvis dette noen gang ble aktuelt.

Historiker Steinar Pedersen sier at et forslag om å etablere en egen samisk stat aldri er blitt tatt opp på samiske møter.

– Hvis man ser på sakslister og referat fra samiske møter de siste hundre år, så vil man se at kravet om en egen samisk stat aldri er blitt diskutert eller fremmet. Derfor kan man trygt slå fast at frykten for en slik konspirasjon har vært helt ubegrunnet og meningsløs, fastslår historiker Steinar Pedersen.

Jan Henrik Fredriksen

Jan Henrik Fredriksen (FrP).

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Fremskrittspartiets (FrPs) stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen lar ikke historikerens fakta ødelegge en god debatt.

Han hevder fortsatt hardnakket at en liten politisk elite av samer drømmer om en egen stat.

Sametingspresident Aili Keskitalo sier det er trist å måtte si at en stortingsrepresentant enten ikke vet hva han snakker om eller bevisst mistenkeliggjør samepolitikere.

– En kaotisk stat

Teaterstykket «ČSV-republihkka» hadde premiere på fredag og er for tiden på turnè. I stykket kommer det frem at kaos og stor uenighet ville vært faktum hvis en samisk stat virkelig hadde blitt etablert.

Niillas A. Somby mener at dette er en god analyse.

– Jeg tror at man kan ta Sametinget i Sverige som et eksempel, og der har det vært mye kaos. Jeg er stygt redd for at det kunne ha blitt på den samme måten i en eventuell samisk stat, mener Somby.

ČSV-republihkka

Oula Guttorm, Siri Broch Johansen og Anders Rimpi er skuespillere i teaterstykket «ČSV-republihkka».

Foto: Pressebilde / SBJ Ltd.