– En liten politisk elite drømmer om «samestat»

Historiker-dokumentasjon går ikke inn hos Frp-politiker på Stortinget. Men sier at «blant samer flest» er det ikke ønske om en egen stat.

fredriksen frp

Stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen er fra Finnmark.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Blant samer flest har det aldri vært voldsomme store drømmer eller initiativ til egen statsdannelse. Men i enkelte politiske miljøer har det vært et ønske om det, sier Jan Henrik Fredriksen til NRK.

Sametingspresident Aili Keskitalo sier det er trist å måtte si at en stortingsrepresentant enten ikke vet hva han snakker om eller bevist mistenkeliggjør samepolitikere.

– Vi skal ha stor respekt for stortingsrepresentantene som folkevalgte, men jeg kjenner meg ikke igjen i påstandene til Fredriksen, sier hun til NRK.

Politiske komedie

Nylig hadde teaterstykket «ČSV-republihkka» premiere. Dette er en komedie basert på påstandene om egen samisk stat.

Historiker Steinar Pedersen sier til NRK at det aldri har vært seriøse krav og planer om en slik stat.

Steinar Pedersen

Historiker Steinar Pedersen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Hvis man ser på sakslister og referat fra samiske møter de siste hundre år, så vil man se at kravet om en egen samisk stat aldri er blitt diskutert eller fremmet. Derfor kan man trygt slå fast at frykten for en slik konspirasjon har vært helt ubegrunnet og meningsløs, sier historiker Steinar Pedersen.

– Liten elite

Jan Henrik Fredriksen (Frp) som representerer Finnmark på Stortinget, viser til to deklarasjoner som er utarbeidet etter samekonferansene i Honningsvåg og Rovaniemi når Frp-representanten begrunner sine uttalelser (se egne faktabokser).

På spørsmål om hvilke miljøer han tenker på som har gitt uttrykk for ønske om en «samestat», svarer Fredriksen dette:

– Det er bare å lese de to deklarasjonene som er vedtatt med et stort flertall. Begge deklarasjonene går ganske langt i år kreve nær sagt en egen stat. Vi snakker om en liten politisk elite som ønsker dette, sier han.

Han konkretiserer «politisk elite» med omtrent alle som sitter på Sametinget.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– De nevnte deklarasjonene har fått støtte fra alle bortsett fra Frps representanter der. Disse ønsker seg selv mest mulig makt, og derfor vedtar man denne type deklarasjoner, sier Fredriksen.

President Keskitalo karakteriserer disse påstandene som gamle og slitte.

– Disse faller på sin egen urimelighet. Alt Sametinget har gjort etter at det ble opprettet går jo på det motsatte. Det går ut på å løfte samefolkets status innenfor Norge, den norske konstitusjonen og innenfor den norske rettsstaten, sier hun til NRK.