NRK Meny

Guovttis lápmašuvve

Guovttis lápmašuvve johtolatlihkohisvuođas fylkaluottas 830 Fuoskkus, Nordlánddas ikte maŋŋelgaskabeaivvi. Guokte biilla beaškehedje okti, nubbi biila bođii boasttu beallái luotta go lihkohisvuohta dáháhuvai, muitala Sálttu politiijaguovllu operašunjođiheaddji, Jon-Inge Moen NRKii. Lihkohisvuođabáikkis lei njalkkas ja heajos dálki. Biillain ledje vihtta olbmo, muhto dušše guovttis lápmašuvaiga ja dolvojuvvuiga Nordlándda buohccivissui Bådåddjåi.