NRK Meny
Normal

Guovžabivdu álgán

Mannan ija lea guovžabivdu álgán Finnmárkkus, ja buot bivdojoavkkut galget doallat oktavuođa Finnmárkkuopmodagan.

Čájáhusgovva

Čájáhusgovva guovžabivddu birra

Foto: Direktoratet for naturforvaltning

– Bivdu galgá jođihuvvot guovlluin gos guovžžat lea vaháguhttán, lohká FeFo bivdujođiheaddji Bjørnar Benum.

Mátta-Várjjagis eanaš guovžžat

Buot bivdit galget doallat oktavuođa Finnmárkkuopmodagan go leat bivddus go nu sáhttet oaččut dieđuid gos bivdit ja guovlluid gosa ii galgga mannat.

– Eanaš guovžavahát lea Mátta-Várjjagis ja nu lea maid doppe váldubivdu dán áigodagas, čilge Bjørnar Benum.

Son dáhttu buot dieđuid bivddu birra ja go guovžža leat báhččán de dan dárkilit registrerejit.