Gunn Elisabeth Kristensen

Gunn Elisabeth Kristensen er 4. kandidat på Venstre sin liste i valgkrets 2.

Hun er født 24. september 1969. Bosatt i Kautokeino.

I kommunen var 1.536 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Gunn Elisabeth Kristensen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

271 850

0

81 755

2007

432 239

0

146 950

Roller

Oppført som styreleder i Destinasjon Kautokeino, etabl. i 2004.

Oppført som daglig leder i Kautokeino Arbeidssenter AS, etabl. i 1992. Styreleder er Anne-Marie J. Gaino. 100 prs. eid av Kautokeino kommune. Driftsinntekter i 2007: 3.990.000 kr. Resultat før skatt: 682.000 kr.

Oppført som varamedlem i styret til Arctic Motell AS, etabl. i 1999. Styreleder er Marit Ellen M. Kristensen. Driftsinntekter i 2007: 834.000, resultat før skatt: minus 68.000 kr.