Hopp til innhold

Guhkes bargoeallima barggut almmustuvvan guovtti girjái

Badjel 40 jagi čohkki son oahpahusbargui dehálaš dieđuid ieš guđetge gilážiin Sis-Finnmárkkus. Mannan dálvve almmustuvve dán barggus guokte girjji.

Odd Mathis Hætta

Odd Mathis Hætta lea čállán guokte girjji dárogillii mas čilge Sis-Finnmárkku luonddus, ássamis ja kultuvrras.

Foto: Anne Olli

Odd Mathis Hætta muitala iežas čohkken olu dieđiud oahpaheaddjibarggu olis, iešguđege guovlluin Finnmárkkus. Dáid dieđuid geavahii oahpahusas, ja dál leat dát dieđut čohkkejuvvon guovtti girjái. Girjjiin čállá son ekologalaš jurdaga vuođul, ja dát galget de doaibmat diehtogáldun. Ieš navdá girjjiid leat ávkin boahtteáiggis maid.

Buorit dieđut boahtte áigái

Čálli muitala iežas dan vuosttaš girjjis čállán Sis Finnmárkku geologias, das čilge son guovllu eatnamiin, makkárat dat leat, ja mo dat leat rievdan. Čállá maid dálkkádagas, šattuin ja elliin. Justa dás lea eanemus sáhka Kárášjoga ja Guovdageainnu guovllus. Luonddu čállá leat leamaš guovddážis dolin, dalle go olbmot galge válljet gosa ásáiduvve. Vuosttaš girjjis čállá maid Sis Finnmarkku minerálain, ja makkár geađgesoarttat gávdnojit Sis-Finnmárkkus.

Nuppi girjjis lea eanaš sáhka olbmuin, gos ja mo sii ásse, čállá maid gilážiin. Nuppi girjjis besset maid olbmot muitalit fearániin maid leat vásihan dahje leat gullan .

Guokte girjji almmustahtii dárogillii

Guokte girjji son dál lea almmustahttán dárogillii, «Samebygder på Finnmarksvidda I» ja «Samebygder på Finnmarksvidda II», oktiibuot 630 siiddu. Girjjiin leat olu govat.

Odd Mathis Hætta muitala geavahan guhkes áiggi čállit dáid girjjiid. Ii loga iežas čállán jámmadit, muhtimin lea vuoiŋŋastan oalle guhka, ja de lea fas čálligoahtán.

Dan áigge go dieđuid čohkkii de geavahii daid oahpahusas vuođđoskuvllas ja oahpaheaddjiallaskuvllas. Son jearahalai olbmuid jietnabáttiide, jearahalai moddii daid seamma olbmuid vai šaddet buot dieđut mielde. Ja de leatge das šaddan guokte girjji.

Odd Mathis Hætta girjjit

Odd Mathis Hætta girjjit

Foto: Anne Olli

Korte nyheter

 • Støre håpar både Finland og Sverige snart blir Nato-medlemmer

  Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var fredag i Brussel der han møtte Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg.

  Støre sa på pressekonferansen at han håpar både Sverige og Finland er medlemer i forsvarsalliansen innan Nato-toppmøtet i juli.

  – Alle allierte burde føle seg forplikta til å ratifisere dei to landa sine søknader, sa Støre.

  Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg
  Foto: Simen Ekern / NRK
 • Rektor: – Skulle ønske det var lettere å få tak i samisklærere

  I den nye stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunn blir det nok en gang slått fast at det er stor mangel på samisklærer i Norge.

  Fordi få samiske elever har samisk gjennom hele skoleløpet og i videregående skole, er det store utfordringer med å få rekruttert nok samisklærere.

  Dette er en utfordring som rektor Linda Jacobsen ved Oslo samiske skole, som er en del av Nedre Bekkelaget skole, kjenner godt til.

  – Vi hadde utlyst en stilling nå, og fikk en kvalifisert søker. Men søkeren takket dessverre nei, sier Jacobsen.

  Skolen fikk nylig besøk av Sametinget og statsrådene i Kunnskapsdepartementet, som ville fortelle om den nye stortingsmeldingen.

  Flere av elevene, som fikk hilse på gjestene, ga uttrykk for at de kan tenke seg å bli samisklærere.

  Jacobsen mener det er viktig å ta elevenes engasjementet på alvor.

  Skolen merker stor interesse for å lære samisk i Oslo.

  – Skulle ønske det var lettere å få tak i samisklærer. Vi har flere elever som ønsker opplæring i samisk. Vi skulle gjerne hatt flere lærer, sier hun.

  Over hele landet er det nå prekær mangel på samisklærere og førskolelærere.

  Stortingsmeldingen skal følges opp med tiltak av Sametinget og regjeringen (ekstern lenke - regjeringen.no).

  Linda Jacobsen
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Dømt for å misbruke stillingen til å skaffe seg sex

  En kommunal leder i Vest-Finnmark er dømt til ett års fengsel for å misbruke stillingen sin til å skaffe seg sex med en underordnet. Lagmannsretten har gitt ham to måneder kortere fengselsstraff en tingretten, fordi saken ble liggende lenge hos politiet. Mannen ga den langt yngre kvinnen sterke vanedannende medisiner, og hun gikk med på å ligge med ham minst fem ganger blant annet fordi hun trengte medisinene, går det fram av dommen. Mannen selv har benektet eller bagatellisert det meste, men lagmannsretten mener han ikke er troverdig. Han må betale kvinnen 180.000 kroner i erstatning.