Grunnskoleopplæring til asylbarn

Kunnskapsdepartementet sender på høring et forslag om å endre loven slik at barn som kommer til Norge, skal få grunnskoleopplæring så raskt som mulig og senest innen én måned. Det vil gi kommunene noe tid til å organisere et opplæringstilbud til disse barna, samtidig som det sikrer at barna får opplæring raskt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.