Varsel om terrorfare skremmer grenseboere

Opplysninger om økt fare for terror på Kolahalvøya i Russland gjør også folk på norsk side av grensen engstelige.

Flyktninger på Storskog

Russiske myndigheter har nylig advart mot at det også kan være terrorister blant flyktningene som reiser gjennom Russland til Norge.

Foto: NRK

– Jeg er redd for at de ikke sjekker de som kommer over grensa godt nok, sier Lisbeth Johnskareng i Sør-Varanger.

Mandag kveld sendte den Russisk sikkerhetstjeneste (FSB) ut varsel om økt terrorfare til innbyggerne i grenseområdene mot Norge.

Det er nettstedet The independent BarentsObserver som skriver om den spesielle advarselen, som er lagt ut på nettstedet til kommunen Petsjenga Rajon .

Innbyggerne i grensebyene Nikel og Zapoljarnij blir oppfordret til å være oppmerksomme på mistenkelige personer fra Nord-Kaukasus og Sentral-Asia blant de mange asylsøkerne som er kommet til grenseområdene.

– Kan også være terrorister

Lisbeth Johnskareng

Lisbeth Johnskareng bor på Hesseng i Sør-Varanger.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I forrige uke kom det nesten 800 asylsøkere fra Russland til Norge over grensen ved Storskog i Finnmark. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, ser foreløpig ingen grunn til å advare mot en økt terrorfare på norsk side av grensen til Russland.

PST sier at de gjør fortløpende vurderinger av situasjonen. Likevel har enkelte grenseboere i Sør-Varanger en følelse av usikkerhet.

– Jeg må innrømme at jeg er litt redd. Jeg har tenkt på den økte terrorfaren allerede da flyktningene begynte å komme over grensen i Storskog, men jeg er blitt enda mer redd etter varselen som kom nå. Jeg er redd for at de ikke sjekker de som kommer over grensa godt nok. Det kan være terrorister også blant dem. Vi vet ikke hva slags folk det er og hvordan fortid de har, sier Johnskareng.

– Må ha tillit til myndighetene

Lisbeth Johnskareng bor på Hessen i Sør-Varanger, og er dermed ikke så langt unna den russiske grensen.

Selv om hun er redd, velger hun å stole på myndighetene.

– Man må jo bare tenke at det ikke skjer noe, og at man sjekker alle grundig på grensen. Vi må ha tillit til at myndighetene gjør en god jobb. Vi må heller ikke hause opp frykten vår, vi må passe på sånn at vi ikke skremmer barna unødig.

– Burde stenge grensa

Johnskareng understreker at hun synes det er bra at Norge hjelper folk i nød, folk som kommer direkte fra krig.

– Det er veldig bra. Men det har også vist seg at ikke alle som kommer er reelle flyktninger. Man tenker jo da at hva slags folk er det egentlig som kommer.

Hun mener også at nå burde Norge stenge grensen til Russland.

– Jeg personlig mener det. Jeg synes det begynner å bli nok nå. Det er også en økonomisk side ved dette, det brukes mye penger på flyktningstrømmen og jeg tenker at hvor skal man hente disse pengene fra, sier Johnskareng.

Johnskareng synes at asylsøkere som allerede har oppholdstillatelse i Russland, ikke burde få asyl i Norge. Det burde bare de som kommer direkte fra krigsområder få.

– Ikke bekymret

Mariann Wollmann Magga

Mariann Wollmann Magga (Ap) er også valgt inn i kommunestyret i Sør-Varanger.

Foto: Privat

Sametingsrepresentant Mariann Wollmann Magga bor også i Sør-Varanger.

Også hun tror at varsel om økt terrorfare kan føre til bekymring hos enkelte, selv om hun selv ikke er veldig bekymret.

– Jeg er oppvokst med et anspent forhold mellom Norge og Russland og nært jernteppe. Vi er vant til at det er storpolitiske diskusjoner som foregår. Man har hørt mange ganger at det har vært snakk om fare for sånne ting opp gjennom årenes løp. Det har ikke vært noe realitet i de tingene man har hørt tidligere, og jeg ser vel heller ikke at det skulle være veldig alvorlig nå, sier hun

Wollmann Magga forutsetter at ansvarlige myndigheter undersøker saken, og får avklart hva som ligger bak det økte trusselnivået som omtales på russisk side.

– Jeg forutsetter at man avklarer hva slags tiltak man vurderer å sette i verk slik at det ikke skjer noe. Det er sånn man kan trygge befolkningen på begge sider av grensen, sier Wollmann Magga.

Rune Rafaelsen

Ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Forholder seg til norske myndigheter

Ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen sier at han som ordfører forholder seg til norske myndigheter og norsk politi.

– Vi har daglige møter og det er ingen tegn på at det norske politiet er bekymret for økt terrorfrykt i Sør-Varanger. Vi har en normal situasjon i Sør-Varanger og det er ingenting som tyder på at det er noe økt terrorfare.