Stadig flere migranter kommer til Finland via Raja-Jooseppi

Denne migrantruta er imidlertid langt fra like populær som Storskog.

Raja-Jooseppi, Rádje-Jovsset

Raja-Jooseppi i Nord-Finland er blitt oppdaget av flere asylsøkere. Den finske tollstasjonen er imidlertid langt fra så populær som norske Storskog. Arkiv.

Foto: Yle Sápmi

Lapin rajavartioston (Grensetjenesten i Lapplands len) opplyser i en pressemelding at 15 flyktninger og mrigranter kom fra Russland til Finland ved Raja-Jooseppi i Enare kommune på mandag.

Samtidig søkte 4 personer asyl i Finland ved ankomst tollstasjonen i Salla.

Les flere nyheter fra NRK Sápmi her.

Totalt har 67 personer benyttet disse to grenseovergangene for å krysse grensen mellom Russland og Finland. De fleste har kommet via Raja-Jooseppi (63).

Asylsøkerne er fra Irak, Afgnanistan og Palestina.

Ved ett tilfelle er russere mistenkt for å ha organisert illegal innreise. Grensetjenesten undersøker sakene.

De første asylsøkerne kom over til Finland via Raja-Jooseppi 26. oktober.

Foretrekker Skorskog foran Finland

Hittil i år har mer enn 2000 flyktninger søkt asyl ved Storskog grensestasjon i Sør-Varanger.

Jussi Sainio

Kommandør Jussi Sainio.

Foto: Vesa Toppari / Yle Sápmi

Dette er en stor kontrast til de 67 som har benyttet Raja-Jooseppi og Salla.

Fra Murmansk er det omtrent like langt til den finske grensestasjonen Raja-Jooseppi som til Storskog.

– Det er lettere for asylsøkere å komme til Storskog fordi forbindelsene fra Murmansk er bedre til Norge enn til Finland, uttalte kommandør Jussi Sainio i Grensetjenesten i Lapplands len til Yle Sápmi nylig.

Den lille grensebyen Nikel er også viktig i denne sammenhengen.

– Nikel ligger fint til nær norskegrensen og vegnettet der er i bedre forfatning. I tillegg er det regelmessig rutetrafikk mellom Murmansk og Nikel, og dette gjør denne ruten mer attraktiv, forklarer Sainio.