Flyktningene foretrekker Storskog foran Finland

Hittil i år har over 2.000 flyktninger søkt asyl ved Storskog grensestasjon, mens bare 14 stykker har funnet veien til grensestasjonen i Nord-Finland.

Flyktninger grensestasjon finland

Den store strømmen av flyktningene nord i Europa har ikke tatt veien inn gjennom grensestasjonen Raja-Jooseppi.

Foto: Finsk politi

– Norge tiltrekker flyktninger av flere grunner, sier kommandør Jussi Sainio fra Laplands grensevakt.

Det var YLE-Sapmi som først skrev om denne saken.

Den jevne flyktningstrømmen fra Russland til Storskog grensestasjon ser ut til å øke i omfang. Onsdag ble det satt ny rekord med 116 flyktninger på én dag.

Fra Murmansk er det omtrent like langt til den finske grensestasjon Raja-Jooseppi, men dit har det hittil i år bare kommet 14 asylsøkere.

Det er bare 150 kilometer som skiller disse to grensestasjonene.

– Det er lettere for asylsøkere å komme til Storskog fordi forbindelsene fra Murmansk er bedre til Norge enn til Finland, sier Sainio.

– Oppsøker sine landsmenn

Selv om reiseruten fra Murmansk er omtrent like lang både til Storskog og Raja-Jooseppi, er det byen Nikel som er avgjørende.

– Nikel ligger fint til nær norskegrensen og vegnettet der er i bedre forfatning. I tillegg er det regelmessig rutetrafikk mellom Murmansk og Nikel, og dette gjør denne ruten mer attraktiv, sier Sainio.

– I Norge finnes det også et stort syrisk miljø og størsteparten av asylsøkere som kommer via Storskog, er syrere. Jeg tror de oppsøker sine landsmenn som allerede er vel etablert i Norge.

Trygge reiseruter viktige

– Situasjonen på Vest-Balkan og andre steder, har vist oss at når en reiserute blir for utrygg eller den blir sperret, må flyktningene finne nye, trygge veier, sier Sainio.

Av denne grunnen blir det veldig uforutsigbart hvilke veier flyktningstrømmen vil ta.

Laplands grensevakt er forberedt på det meste ved Raja-Jooseppi grensestasjon, men inntil videre har flyktningstrømmen uteblitt.

Flyktningslusen i finske Tornio, på grensen mellom Finland og Sverige, har derimot per i dag tatt imot over 9000 flyktninger i år.