Greenpeace moaitá báŋkkuid

Greenpeace mielas lea buorre go Nordea heaitá investerema North Dakota Pipeline. Muhto Greenpeace ain moaitá go báŋkkut ruhtadit stuora oljoprošeavttaid ovdalgo boahtteáiggi energiija. Ja dal háliida Rolf Lindahl Greenpeace:as ahte eará báŋkkut maid bidjet gáibádusaid prošeaktaeaiggádiidda vai eai rihko álgoálbmogiid olmmošvuoigatvuođaid.