Hopp til innhold

Glad for støtten fra Sametinget

Leder i Bivdi, Jon Egil Nilsen, er fornøyd med Sametingets enstemmige støtte til Kystfiskeutvalgets forsalg om å gi fiskerne i Finnmarksfjordene førsteretten til fisken i sine nærområder.

Jon Egil Nilsen, leder i Bivdi, sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

- Det vil uten tvil styrke saka når Sametinget endte med et enstemmig vedtak. Nå håper jeg at Stortinget vil slutte seg til Kystfiskeutvalgets forslag, og til de merknader som Sametinget har, sier leder Jon Egil Nilsen i Bivdi, sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon.

- Dersom forslaget får flertall i Stortinget, tror jeg at flere ungdom vil bli fiskere. Det gir jo et godt håp for utvikling av sjøsamiske bygdesamfunn, mener Nilsen.

Finnmarkssone

Kystfiskeutvalget går inn for å opprette en egen fiskerisone, kalt Finnmarkssonen. Den innebærer at folk som bor i fjorder og langs kysten i Finnmark har en særlig rett til fiske. Det blir også overført forvaltningsansvar til et fylkesnivå.

Den nye fiskerisonen, som omfatter fjordene og de kystnære områdene, skal forvaltes på samme måte som Finnmarkseiendommen, det vil si med et styre der fylkestinget og Sametinget oppnevner tre representanter hver.

- Må gjelde også i sør

Sametinget understreker at samtidig med at arbeidet med finnmarksloven pågår, må det også igangsettes et snarlig arbeid som leder ut i konkrete lovbestemmelser for områdene sør for Finnmark.

- Kystutvalgets forslag til Finnmarksfiskelov må brukes som modell også for disse områdene, sa saksordfører Randi Skum (NSR). Det fikk hun enstemmig tilslutning til.

Håper på hjelp fra Helga

Det er ennå usikkert når regjeringa legger fram saka for Stortinget. Men Arbeiderpartiets sametingsrepresentant Bjarne Store Jakobsen håper på at det kan skje mens tanaværing Helga Pedersen er fiskeriminister.

- Hun er sjøl sjøsame fra en liten bygd, og vet hvor skoen trykker. Derfor har hun de beste forutsetningene for at regjeringens innstilling blir slik at den gagner sjøsamisk bosetting, sier Bjarne Store Jakobsen.

Korte nyheter