Gjentar kravet om ambulanse-jetfly

Universitetssykehuset Nord-Norge gjentar nå kravet om et ambulanse-jetfly stasjonert i Tromsø. Et slikt fly vil styrke beredskapen på Svalbard, fordi helsepersonell fra Tromsø da kan være på plass i løpet av to-tre timer, mener ledelsen ved UNN. Før jul besluttet de fire regionale helseforetakene at det kun skal stasjoneres ambulansejetfly på Gardermoen. UNN-direktør Tor Ingebrigtsen ber nå Nasjonalt Beredskapsråd og Polarutvalget ta fatt i saken.