Girjebálkkašumit mearreduvvojit

Otne mearriduvvo geat ožžot dán jagáš Davviriikkaid ráđi girjjálašvuođabálkkašumiid Stockholmmas. Dát lea stuorámus davviriikalaš girjjálašvuođabálkkašupmi girječálliide. Sámis leat guokte girječálli nammaduvvon bálkkašupmái - Inga Ravna Eira ieš girjjálašvuođa bálkkašupmái ja Karen Anne Buljo ges mánáid- ja nuoraidbálkkašupmái.