NRK Meny
Normal

Girječálli lohká ieš jietnagirjái

Girječálli Inger Haldis Ápmir lea lohkan girjjis "Čáppá dego easkka láddan luomi" jietnagirjin. Čávččabeallái almmustahttá ČálliidLágádus dán jietnagirjji.

Inger Haldis Ápmir
Foto: Anne Olli

Son lea bargan rihppaskuvlla nuorain hui olu. Ságastallamiid vuođul fuomášii son čállit divttaid muitalusa hámis, justa fal daid áššiin main nuorat beroštedje ja hálle.

Girji almmustuvai diibmá

Inger Haldis Ápmira diktagirji

Inger Haldis Ápmira diktagirji

Foto: ČálliidLágádus

Inger Haldis Ápmir muitala girjji leat diibmá juo almmustuvvan, muhto dál lea son lohkan dán jietnagirjin. Dán čávčča dat ČálliidLágadus álmmuha jietnagirjji, "Čáppa dego easkka láddan luomi".

Son lea čállán máŋga girjji

Inger Haldis Ápmir lea deatnolaš, son lea bajásšaddan Hilláguras. Dán rádjai lea son almmuhan vihta girjji, njeallja dain čálii eará goarggus. Ovddit girjjiid čálii son Halvari goarggus, muhto de lonuhii goarggus Ápmirii.

Son čállá eanáš mánáide, ja ovdal lea son earret eará čállán girjji "Suonjar" mii almmustuvai 1993s. Mannan geasi almmustuvai girji maid dál lea lohkan jietnagirjiin. Iežas ii loga ovttasge gullan maid oaivvildit girjái, muhto muhtimat leat ávžžuhan su lohkat girjji CDii, jietnagirjin, ja dan son lea dahkan.

Jietnagirji almmustuvvá čakčat

"Čáppa dego easkka láddan luomi", almmustuvvá čakčat. Dat lea diktagirji muitalusa hámis, nuorraolbmo jahkeáigodagas. Rihppaskuvllas ja konfirmašuvnnas dat lea sáhka dán girjjis.