Hopp til innhold

Svensk sametingstopp gir gjerne sin plass til en kvinne

Styreleder Lars-Anders Baer i det svenske Sametinget  vil ha flere samekvinner i sentrale posisjoner. Det liker presidenten ved det norske Sametinget, Aili Keskitalo, å høre.

Lars-Anders Baer i det svenske Sametinget vil ha flere kvinner inn på tinget.
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

 - Jeg er klar til å gi fra meg plassen på det svenske Sametinget ved neste valg hvis det kan hjelpe på likestillingen og få flere kvinner på  tinget, sier Lars-Anders Baer.

Guldal: Sávvá eambbo nissoniid Sámediggái

Lykkes i Norge

Styreleder Lars-Anders Baer ved det svenske Sametinget mener at det er mulig å få flere samiske kvinner inn på tinget slik man har klart i Norge.

- Skal vi få til dette på samme måte som i Norge, så er det klart at flere samiske menn i sentrale posisjoner, må gi fra seg plassene for å få kvinner inn på Sametinget, mener Lars-Anders Baer.

Ved det norske Sametinget var det inntil valget i 2005 mannsdominans. Etter valget var det flere kvinner enn menn. I tillegg ble det for første gang en kvinnelig president; Aili Keskitalo.

-Vil være forbilde

- Sametinget i Sverige må tilrettelegge for at flere kvinner skal inn på Sametinget og andre sentrale posisjoner, mener styreleder Lars-Anders Baer.  

 

 

Lars-Anders Baer vil lære av Aili Keskitalo.
Foto: Eilif Aslaksen/NRK

Baer vil selv være et forbilde i dette arbeidet, men han ønsker en grunndig gjennomgang av kvinnearbdeidet før han gir seg.

- Jeg må ta dette opp med partiet mitt, men Sametinget i Norge er et klart eksempel på at man kan lykkes med slike mål, sier Lars-Anders Baer.

 

 

 

 

 

Korte nyheter

 • Olles servodat morrašis

  –Dát čuohcá sidjiide buohkaide, dadjá Deanu gieldda sátnejođiheaddji Helga Pedersen maŋŋá go nuorra almmái duššai biilalihkohisvuođas Deanus duorastat čuovganeapmái. Lihkohisvuođabiillas lei maiddái nuorra nissonolmmoš fárus ja son sáddejuvvui buohccevissui. Su dili eai jáhke hedjonit ja sus ii leat heakkavárra. Sátnejođiheaddji Helga Pedersen dadjá, ahte jurdagat leatge dál lagamuččaid luhtte.

 • Almmái gávdnon duššan

  Badjel 60-jahkásaš almmái lea gávdnon jápmán ikte eahkedis Romssas Sáččás maŋŋá go lea gahččan Grypetippen-váris vulos. Lihkohisvuohta dáhpáhuvai ceakko duottareatnamis gos lei ain muohta. Bolesa dieđuid mielde olmmoš, gii albmáin lei vánddardan oasi mátkkis dat dieđihi ahte lei oaidnán albmá gahččamin vulos.

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK