Gieđahallat miellahttoohcamuša

Sámi Parlamentáralaš Ráđđi galgá gieđahallat miellahttoohcamuša Davviriikkaid Ráđđái boahtte mánus Oslos. Ruoŧa Sámedikki stivrajođiheaddji Håkan Jonsson dadjá ahte lea dehálaš leahkit mielde doppe gos mearriduvvojit áššiin mat gusket sápmelaččaide, ovdamearkka dihte eanaávkkástallamat. Jonsson dadjá ahte jus visot manná bures, de leat sámit miellahttun Davviriikkaid Ráđis boahtte čavčča.