NRK Meny

Geassit ruovttoluotta 4,8 miljovdna

Husbank árvvoštallá geassit ruovttoluotta 4,8 miljovdna kruvdnosaš doarjaga Guovdageainnu suohkanii, čállá Altaposten. Suohkanis sáhttá šaddat guokte miljovnna kruvdnosaš vuolláibázan loahpageahčen jagi, lohká ráđđealmmái Kent Valio Altaposten-aviisii. Son ii rávve suohkanstivra heaittihit suohkana seastindoaibmabijuid dán jagi. Suohkan lea ain nu gohččoduvvon ROBEK listtus, ja dat mearkkaša ahte lea fylkamanni mii mearrida mo ruđat geavahuvvojit.