Geassit ruovttoluotta 4,8 miljovdna

Husbank árvvoštallá geassit ruovttoluotta 4,8 miljovdna kruvdnosaš doarjaga Guovdageainnu suohkanii, čállá Altaposten. Suohkanis sáhttá šaddat guokte miljovnna kruvdnosaš vuolláibázan loahpageahčen jagi, lohká ráđđealmmái Kent Valio Altaposten-aviisii. Son ii rávve suohkanstivra heaittihit suohkana seastindoaibmabijuid dán jagi. Suohkan lea ain nu gohččoduvvon ROBEK listtus, ja dat mearkkaša ahte lea fylkamanni mii mearrida mo ruđat geavahuvvojit.